Blog

« Назад

5 zásad skutočného kresťana

5 zásad skutočného kresťana

Mozno vás niekedy napadlo "Som skutočne spasený, spasená", alebo "pôjdem do Neba". Ako viem, že či to čo žijem je naozaj pravda. Tu je niekoľko zásad alebo vlastností, ktoré by mal znovuzrodený človek mať.

 

1. Miluješ Ježiša

Jonathan Edwards (misionár) napísal v roku 1741 v texte Distinguishing Marks of a True Work of the Spirit of God niekoľko negatívnych a pozitívnych znakov, s ktoymi, v kresťanoch, vedel rozlíšiť skutočnú pracu Boha od falošnej.

Prvým znakom bola zvýšená úcta, láska pre Ježiša Krista. Pointa prvého bodu je, že keď Duch posunie srdce človeka a prebudí ho k viere a k pokániu, zmení sa jeho postoj k Ježišovi. Normálny veriaci rešpektuje Ježiša, ale nectí ho, nemiluje ho a ani ho nevyvyšuje. Skutočný kresťan, ako Josh Macdowell napísal „Ježišov Nasledovník“, si v Ňom nájde potešenie, ktoré je neuveriteľne hmatateľné a nákazlivé. My pracujeme na misii pre Boha, tým že propagujeme Evanjelium a preto by sme mali očakávať, aby sa naša úcta k Ježišovi zvyšovala.

 

Skutočný kresťan si v Ňom nájde potešenie, ktoré je hmatateľné a nákazlivé.

 

Ak sa tvoje evanjelium nedotýka iných, pravdepodobne sa nedotklo teba.

-neznámy

 

2. Nenávidíš hriech

2. znak je zvyšujúca nenávisť k hriechu a k jeho praktizovaniu. Keď Duch, ktorý pracuje, prebýva v tebe, nemôže sa to slobodno hrešiť, ten akt je ti už nepríjemný ak máš nový život v ňom (Ján 8:11)

Táto pointa, je ako aj ostatné, jednoduchá. Jednou so skutočných znakov práce Boha v tebe je tvoja nenávisť k hriechu. Naše oči zrazu začnú vnímať odpor voči hriechu.

 

3. Miluješ čítať Božie Slovo

Ďalší, tretí znak je opravdivá láska k Biblie. Edward to spájal s Duchom daným hladom a smädom po Božom slove. Veľa ľudí rešpektuje Bibliu. Je známa ako svätá kniha. Ale málo ľudí ju vidí ako aktuálne slovo Boha, ktoré Boh sám inšpiroval, aby doniesol svojej cirkvy kresťanské zásady o viere a milosti ako veľké a pevné piliere, ktoré boli dané pre smerovanie cirkvy. Duch zapracoval tam kde ľudské srdce horí po čitaní Biblie.

Arthur Pink vo svojej knihe „Kristova dokonalosť“ napísal tieto slová: „ ak máme Pána Krista posväcovať vo svojich srdciach, musíme stráviť veľa času čítaním listov apoštolov.“
 

4. Miľuješ pravdu

Ďalší a štvrtý znak je láska k pravde a k Božím veciam. Vedomosť a reakcia k Božím slovám je jasný znak, že sa Ježiš posunul v ľudskom srdci. Takže, keď ľudia dôjdú k bodu, kedy uvidia, že existuje Boh a je veľký a nenávidí hriech a že aj oni sami o sebe majú nesmrteľné duše a musia dať vysvetlenie Bohu, je zrejmé, že Duch pracoval na tom človeku. Edwards napísal, že Duch nevedie veriaceho k erroru. Spurgeon podobne vraví: „každá pravda vedie k svätosti, každá zlá, poškvrnená doktrína, priamo alebo nepriamo, vedie k hriechu.“

 

5. Miľuješ veriacich

Posledný, piaty, pozitívny znak Edwardovej systematiky skutočnej práci Ducha bola láska k ostatným veriacim. Veľa ľudí, ktorí vyznávajú Ježiša strácajú svoje umiestnenie v tomto poslednom bode. Možno oceňujú členov zboru a možno aj prispievajú nejakým spôsobom, aby sa im darilo, ale nenaplnili svoje srdcia Ježišom so svätou láskou pre bratov kresťanov a tak im ani neslúžili. Skutočné obrátenie spôsobi hlad po kresťanskej disciplíne. Skutoční kresťania slúžia svojim bratom a sestrám v Kristovi z lásky k nim ako odpoveď na Ježišovu milosť, ktorá sa k nám prejavila. Rick Warren sa tomuto venuje vo svojej knihe „Zbor s jasným cieľom“, ale aj "Život s jasným cieľom". Vypísal niekoľko dôvodov prečo potrebuješ cirkevnú rodinu.

 

  1. Cirkevná rodina je svedectvom tvojej úprimnej viery

  2. Cirkevná rodina ťa vyvádza z izolácie, keď si upriamený len sám na seba

  3. V cirkevnej rodine sa posilňujú tvoje „duchovné svaly“.

  4. Telo Kristovo ťa potrebuje

  5. Budeš šíriť Krisotvo posolstvo vo svete (On koná prostrednítcom svojho tela)

  6. Cirkevná rodina ťa chráni pred odpadnutím

     

Páčiť sa, poslúchať, ctiť si a oslavovať Krista je hlavný cieľ, dispozícia a úsilie srdca. Keďže toto zďaleka nie je prípad neobráteného, jeho skutočný postoj je takýto: „Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo? (2. M 5:2)“ -Arthur W. Pink

Комментарии