Blog

« Назад

Ježiš a cennosť spásy človeka (dôležitejši ako ekonomika kraju)

Príbeh o posadnutom v gerazskom kraji hovorí o viacerích veciach, ako si len myslíme. Pozorujte so mnou, prečo Ježiš zničil ekonomiku celému kraju, aby mohol vyliečiť jedného posadnutého.

Náš text sa nachádza v Marekovi 5:1-20, ak by ste chceli tak si môžete prečítať. 

Pre náš článok je ale najdôležitejší 15. verš, "Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa

 

Pozorovania/Kontext
- v. 11. "veľká črieda svíň" 
- v. 13. "asi dvetisíc kusov" 

Symbolika so Sviňami a Judaizmus
Tu neišlo len o takú 
krátku udalosť. Tu išlo o obrátenie systému, ekonomiky, krajiny. Dvetisíc svíň bolo to čim sa živili títo ľudia v gerazskom kraji. To čo je tiež zaujímavé na tomto texte, je že svine, ako aj vieme, sú nečisté zvieratá pre židov. Toto malo znázorniť aj ako Ježiš prišiel naplniť zákon a nie ho zničiť. 


- v. 14. "Pastieri sa rozutekali . . . Ľudia sa zbehli pozrieť čo sa stalo." 
 

Chaos 
Predstavte si ten chaos, prišiel Mesiáš, o ktorom určite už počuli, a narobil len veľa škody. Niekedy nám Ježiš narobí len škodu, je na nás ako sa zachováme, či nám je dôležitejšia reputácia (náš sociálny status), alebo finančný stav. 

Uzdravenie
Najsmutnejšie na tomto texte je ako sa zachovali k tomu človeku, ktorý bol uzdravený. Predstavme si, že sme v jeho situácii, Ježiš nás uzdraví, ale kým to spraví zlikviduje celú čriedu svíň. Rodina by ma nenávidela, priatelia by ma nenávideli, celý kraj by ma nenávidel. Tu nakoniec išlo o cennosť tohoto človeka, že uzdravený človek - spasenie človeka - je dôležitejšia pre Ježiša ako celý pohodlný ekonomický stav kraju. Tu je radikalita tohoto textu. 


Výzva

V Matúšovi 4:19 Ježiš povedal, "ale svetské starosti, vábenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže zostáva bez úžitku." 

Ježiš od nás chce, aby sme sa oddali, Ježiš chce, aby sme pre jeho meno zapreli seba a vzali "svoj kríž . . . Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre [jeho meno] a pre evanjelium, zachráni si ho." (Marek 8:35-36)

Prajem príjemnú Nedeľu. 

 

 

Комментарии