Папки
Папка # папок # документов
Prilohy z wall 0 26
Показывается результатов: 1.
Документы
There are no documents or media files in this folder.
Имя Размер
There are no documents or media files in this folder.
Показывается результатов: 0.
« Назад

Dvojzmyselné odpovede.

Často , hodne často premýšľam a viem už je to trápne stále do okola sa opakovať.Nechápem za akým účelom sa ľudia vyhýbajú osobnej komunikácií. Predišlo by sa minimlne polovičným , zbytočným nedorozumeniam. Je to preto , lebo oči nedokážu klamať ?  Je to strach z niečoho ? Ak áno , pýtam sa s čoho a prečo ? Ak chcem byť pravdovravný , nemám sa čoho predsa báť. 

Dvojzmyselné odpovede.

 Pre koho sú dobré ? Načo ? Ak viem , že to môže vyvolať napätie , za akým účelom to robím ? Čo tým sledujem ?  Je táto doba plná napätia vhodná ešte na ďalšie napätia , aby si ľudia ubližovali ?  Prečo nevynakladajú úsilie na to , aby bola jednota a pokoj , ale strpčujú si dni sami. Ak som niečo nepochopil , opýtam sa. Ak si myslím , že som pochopil , ale druhá strana  má istotu , že nie  tak ma má  nato upozorníť. A nie ticho a potom bum - problém na svete a ja nechápem , čo sa robí ... A ak s niekym komunikujem , prečo nedotiahnem komunikáciu do pokojného štádia ? Je to tak jednoduché , keby človek chcel...

Bože prosím obnov medzi ľuďmi komunikáciu vedúcu k pokoju a mieru. Nech v srdciach ľudí nevládne ľahostajnosť , povýšenectvo , ego , pýcha , ktoré sú v každom z nás , ale nech zavládne úprimná túžba po poznaní pravdy , lásky , pokoja. Daj silu ľuďom riešiť situácie na tvoju slávu , nech sú si vedomí toho , že sú zodpovední za to , ako žijú , čo hovoria , ale nie za to , ako moje slová pochopí  iný človek , ako ja pochopím slová iného človeka ,  veď každé to rozpoloženie z prežitých aktivít dňa nie je stále rovnaké , od čoho sa odvíjajú aj  stránky buď v komunikácií , či konaní  človeka a prosím vlož do srdc ľudí úprimnú túžbu po pravdivej osobnej  komunikácií  , ktorá je už beztak hodne zatláčaná dnešnou dobou do úzadia , čo spôsobuje len nezhody , nesprávne pochopenia .

Odpusť Bože , ak som spôsobila nepokoj v životoch iných ľudí zaujatím tejto pozície odmietnutia vypočutia o snahu dosiahnutia pokoja prostredníctvom  vysvetlení. AMEN.

Veď ma Bože cestou mojej spásy. Chodníky zarastené trnim sú najťažšie , no najsprávnejšie. Po vychodených chodníkoch kráčajú mnohí, no väčšinou do záhuby.

Комментарии

whole-profile
Ak nepoznáš prostriedok pomoci , nepouzívaj prostriedok ublízenia.

Marcelína belongs-to:

Друзья

марта 19
Marcelína Marcelína добавил(а) новую запись, Liturgický program Kokava nad Rimavicou 20.03.2023 - 26.03.2023, в дневник.
21:54
февраля 12
Marcelína Marcelína updated a blog entry, POKORA.
0:42
февраля 11
Marcelína Marcelína updated a blog entry, POKORA.
22:25
Marcelína Marcelína updated a blog entry, POKORA.
21:54
Marcelína Marcelína updated a blog entry, POKORA.
16:45
Marcelína Marcelína updated a blog entry, POKORA.
16:41
Marcelína Marcelína добавил(а) новую запись, POKORA, в дневник.
16:37
февраля 3
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Duša v náručí Boha - Boh - nedopustí porušenie vášho tela..
2:41
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Duša v náručí Boha - nedovolí porušenie vášho tela..
0:02
Marcelína Marcelína updated a blog entry, Duša v náručí Boha - nedovolí porušenie vášho tela..
23:54
Подписаться на деятельность Marcelína Marcelína. (Открывает новое окно)