« Назад

Mučeníci dnes

Každých päť minút umiera kresťan za svoju vieru

Každých päť minút umiera niekde na svete pre svoju vieru nejaký kresťan.V predošlom roku to bolo cez105 000. Toto číslo uviedol vedúci zahraničného úradu Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolita Hilarion Alfejev na Medzinárodnej konferencii moskovského patriarchátu proti diskriminácii a prenasledovaniu kresťanov. Zúčastnilo sa na naj 82 predstaviteľov predovšetkým pravoslávnych cirkví a rímskokatolíckej cirkvi. Z evanjelických cirkví boli pozvaní iba členovia Medzinárodnej konferencie vyznavačských cirkví. V záverečnom dokumente sa vyjadrujú účastníci ustarostene k situácii v mnohých krajinách, kde kresťania tvoria menšiny. Menovaný bol Egypt, Afganistan, Eritrea, India, Indonézia, Irak, Nigéria, severný Sudán a Pakistan. Účastníci  požadovali "okamžité opatrenia" na ochranu prenasledovaných kresťanov..Okrem toho by mala byť ustanovená  medzinárodná inštitúcia, ktorá by mala postihnutým kresťanom pomáhať.

Metropolita sýrskej cirkvi v iraku, Mar Gevargis z Bagdadu, povedal na margo teroru voči kresťanom: "Kresťanskej komunite v Iraku hrozí vyhynutie". Katolícky kňaz z Pakistanu sa vyjadril, že tam kňazov zaživa upaľujú. Štátom cenzurované médiá zabraňujú, aby sa tieto informácie dostali do sveta. K tomu treba pridať ešte ukrutné prenasledovanie v Nigérii a sevenej Kórei. V Číne pretrváva násilná orietácia katolíkov na "národnú" katolícku cirkev, odlúčenú od Ríma.....

Tieto fakty sa z nášho povedomia v spleti iných správ ľahko vytrácajú. Ako môžeme my pomôcť miliónom prenasledovaných kresťanov, ak sme mimo ohniska?  Nech naše pôsty a iné obety nie sú samoúčelné a modlitieb za prenasledovaných bratov a sestier v Kristovi nikdy nebude prebytok..Všetci tvoríme mystické Telo Kristovo.

/ Zdroj: PUR- magazin január 2012 /

Комментарии