Blog

« Назад

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze

V stredu a v štvrtok, 18. a 19. apríla 2012 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 11 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev.

Kategória Základné školy

1. miesto: Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

2. miesto: Základná škola s materskou školou Sv. kríža, Kežmarok

3. miesto: Základná škola s materskou školou, Chlebnice

Kategória Stredné školy

1. miesto: Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

2. miesto: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

3. miesto: Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

Víťazom blahoželáme. Družstvá umiestnené na 1. mieste v obidvoch kategóriách budú reprezentovať našu diecézu na národnom kole súťaže v dňoch 23. – 24. mája 2012 v Modre, ktoré KPKC a KBS organizuje v tomto školskom roku v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou. 

Viac informácií o Biblickej olympiáde nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 11.05.12 8:51.
Veľmi sa teším a blahoželám všetkým účastníkom. Pamätám na začiatky tejto súťaže, vznikla práve v našej diecéze, volala sa Veľké biblické koleso a prvý krát sa konala v r. 1993/94. Boli triedne, školské, farské a dekanátne kolá, finále bolo vždy
v Spišskej Novej Vsi za účasti jedného z otcov biskupov. Iniciátorom bol vlani zosnulý o. Jozef Škantár so skupinou kňazov, ktorí ešte za totality pracovali na koncepcii prvého katechizmu pre všetky ročníky ZŠ a katechéti, ktorí učili po rodinách náboženstvo , to odskúšavali a písali metodické poznámky a pripomienky.
O niekoľko rokov sa súťaž rozšírila aj do iných diecéz a tak máme teraz celoslovenksú súťaž. Bohu vďaka!emoticon
Отправлено в 11.05.12 9:32.
Mária, vďaka za takýto prehľad. Tie začiatky vyučovaní museli byť parádne. Možno by to teraz spoločnosti opäť prospelo. Muselo byť super stretávať sa v bytoch, spoznávať rodiny, budovať priateľstvá a spolu rásť vo viere.
Отправлено в 11.05.12 9:38 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.