Blog

Úcta k životu (katechéza)

V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy a z príležitosti Národného pochodu za život Vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Узнать больше О Úcta k životu (katechéza) »

Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza)

V nedeľu 9.6.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Узнать больше О Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza) »

Pozvánka na hodinovú eucharistickú adoráciu v nedeľu 2. júna 2013

Diecézny otec biskup Štefan, na základe listu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu oznamujeme, že kalendár hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2. júna 2013. V tento deň o 17.00 bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Узнать больше О Pozvánka na hodinovú eucharistickú adoráciu v nedeľu 2. júna 2013 »

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2012/13

Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval 16. a 17. apríla 2013 sa v Spišskej Kapitule diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 12 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev.
Узнать больше О Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze v šk. roku 2012/13 »

Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza)

V nedeľu 12.5.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Узнать больше О Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza) »

Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video)

Alfa kurz a kurz Objav Krista sú vanjelizačné kurzy, ktoré boli predstavené na seminári o pastorácii mládeže v Dolnom Kubíne a v Spišskej Novej Vsi. Sú vhodné pre mladých, birmovancov, katechumenov a pod.
Узнать больше О Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video) »

Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza)

V nedeľu 21.4.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Daniel - pamäť jednotlivca a národa." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Узнать больше О Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza) »

Katechéza na motto pápeža Františka o povolaní sv. Matúša

Svätý Otec František si za svoje pápežské motto vzal námet povolania apoštola Matúša. Je to evanjeliový príbeh, ktorý sa odohral medzi Ježišom a mýtnikom Matúšom.
Узнать больше О Katechéza na motto pápeža Františka o povolaní sv. Matúša »

Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza)

V nedeľu 24.3.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ester - kráľovná v medlitbe a pôste." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Узнать больше О Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza) »

Projekt obnovy farností prostredníctvom rodín (video)

V piatok 15.3.2013 sa v Košiciach uskutočnila konferencia na tému: "Ako projektovať farnosť prostredníctvom rodín." O svojej skusenosti sa podelil Mons. Renzo Bonetti. V súčasnosti je farárom vo farnosti sv. Jozefa v Bovolone (Verona - Taliansko). Spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska, začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť – rodina“ odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život. Chcel si v realite klasickej farnosti vyskúšať účinky bohatého učenia Cirkvi.
Узнать больше О Projekt obnovy farností prostredníctvom rodín (video) »

Online: Kvíz o novom pápežovi a iné

Ponúkam online kvíz o živote nového Svätého Otca Františka, cieľom ktorého je priblížiť postavu pápeža a týmto spôsobom obohatiť školskú, rodinnú a farskú katechézu.
Узнать больше О Online: Kvíz o novom pápežovi a iné »

Prorok Jeremiáš (video-katechéza)

V nedeľu 17.2.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Jeremiáš - prorok, v ktorom Božie slovo a vlastný život sú nerozlučiteľne spojené." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Узнать больше О Prorok Jeremiáš (video-katechéza) »

Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina, plus kvíz na pôst)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na pôst a Rok viery vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina. Téma: Pôst a naše motívy v duchovnom živote. Ako bonus nájdete v závere interaktívny kvíz na pôst. Prajem vám požehnaný čas pôstu...
Узнать больше О Viera a pôst (katechéza s prvkami Lectio divina, plus kvíz na pôst) »

Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Узнать больше О Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza) »

Videoprednášky zo seminára o katechizácii birmovancov

Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu 19.1.2013 vzdelávanie, na ktorom bol predstavený YOUCAT – katechizmus pre mladých a jeho konkrétne použitie v katechéze mladých.
Узнать больше О Videoprednášky zo seminára o katechizácii birmovancov »

Explózia lásky

Prednedávnom som čítal zaujímavú knihu. Štvorročný chlapec počas komplikovanej operácie zakúsil klinickú smrť. Ocitol sa v nebi, kde mal možnosť osobne stretnúť jeho „obyvateľov“, vrátene svojich príbuzných. S úprimnosťou a jednoduchosťou dieťaťu vlastnou rozpráva príbeh o tomto zážitku. O nezvyčajnej skúsenosti malého chlapca viem z rozprávania jeho otca. V skutočnosti nebo nie je žiadny výmysel.
Узнать больше О Explózia lásky »

Modlitba ako aktualizácia viery

V poslednom čase si intenzívnejšie uvedomujem potrebu modliť sa za jednotu v cirkvi. Modlitba veriaceho človeka by mala byť veľmi úzko spojená s vierou. Napokon, prostredníctvom viery sa stretávame s Bohom v modlitbe. Preto je modlitba dôležitá pri prežívaní a uskutočňovaní viery v našom živote.
Узнать больше О Modlitba ako aktualizácia viery »

Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Узнать больше О Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza) »

Viera a obrátenie - Lectio divina Lk 3, 1-6 (plus kvíz o Jánovi Krstiteľovi)

V rámci nedeľného evanjelia, katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na adventné obdobie ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Узнать больше О Viera a obrátenie - Lectio divina Lk 3, 1-6 (plus kvíz o Jánovi Krstiteľovi) »

Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich. Najbližšia katechéza na tému RÚT sa uskutoční v nedeľu 9.12.2012 o 16:00 v Spišskej Novej Vsi (Levočská ulica), na ktorú ste srdečne pozvaní.
Узнать больше О Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza) »

Ponuka na advent: Katechetické ozveny - časopis pre katechétov a animátorov (online)

Dávam vám do pozornosti adventné číslo Katechetických ozvien. V čísle nájdete aktuálne informácie, odborné rady, námety a katechézy na advent a vianoce, tiež zaujímavé knižné tituly.
Узнать больше О Ponuka na advent: Katechetické ozveny - časopis pre katechétov a animátorov (online) »

Viera a krst (Lectio divina Mt 3, 13-17)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Узнать больше О Viera a krst (Lectio divina Mt 3, 13-17) »

Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich...
Узнать больше О Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza) »

Noc čítania Biblie: Projekt pre vašu školu a farnosť

Katolícke biblické dielo (KBD) ponúka možnosť zapojiť sa do 3. ročníka výchovného projektu „Noc čítania Biblie“.
Узнать больше О Noc čítania Biblie: Projekt pre vašu školu a farnosť »

Viera a povolanie v živote kresťana (Lectio divina Jer 1, 4-10)

Pre tento čas vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina, cieľom ktorej je obnova farského spoločenstva a rodinnej katechézy.
Узнать больше О Viera a povolanie v živote kresťana (Lectio divina Jer 1, 4-10) »

Abrahám, vzor živej viery (Lectio divina Gn 22, 1-9)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.
Узнать больше О Abrahám, vzor živej viery (Lectio divina Gn 22, 1-9) »

Zásady používania Svätého písma v rodine

V nedeľu 7.10. 2012 v rámci Dňa rodiny v SNV odznela prednáška doc. ThDr. Františeka Trstenského, PhD. na tému: "Zásady používania Svätého písma v rodine".
Узнать больше О Zásady používania Svätého písma v rodine »

Je moja viera v Boha živá?

Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnil pešej púte z Maďarská do Levoče. Bola to pre mňa veľmi silná skúsenosť. Ubytovanie a stravu sme nemali vopred zabezpečenú. Boli sme odkázaní na „milosť a nemilosť“ obyvateľov dedín a miest, cez ktoré sme práve prechádzali. Aj napriek tomu sme prežívali dôveru v Boha a veľkú radosť zo starostlivosti nášho Otca.
Узнать больше О Je moja viera v Boha živá? »

Videoprednášky zo vzdelávania o pastorácii Rómov

Dávame vám do pozornosti prednášky na tému pastorácie Rómov, ktoré odzneli na seminári o evanjelizácii a katechizácii Rómov. Organizátorom vzdelávania bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.
Узнать больше О Videoprednášky zo vzdelávania o pastorácii Rómov »

Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze

V stredu a v štvrtok, 18. a 19. apríla 2012 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách Základné a Stredné školy. V kategórii Základné školy súťažilo 11 družstiev, v kategórii Stredné školy súťažilo 8 družstiev.
Узнать больше О Rozhovor s víťazmi Biblickej olympiády v Spišskej diecéze »
Показывается результатов: 31 - 60 из 82.
Предметов на странице 30
из 3