Pozvanie do APOINKy

   
   
   Rôzne sú cesty človeka v dnešných dňoch. Má plány, a podľa nich smeruje svoje kroky. Cestou zavíta tam, či onam. Je dôležité ako naše cesty dopadnú. Pre kresťana je veľmi dôležité aj odovzdávanie svojej viery ďalej.

   Je mnoho rôznych spôsobov a možností komunikácie, odovzdávanie informácií. Dnešným fenoménom je komunikácia na internete. Cez internet sa dá veľa záležitostí vybaviť a veľa úloh splniť. Pre mnohých ľudí dneška je internet samozrejmosťou. Stal sa súčasťou ich života. Pomocou internetu pracujú, plnia úlohy,komunikujú ale aj relaxujú alebo sa virtuálne stretávajú. 
   Výmena informácií a zdieľanie zážitkov sa deje bleskovou rýchlosťou od jedného kraja sveta k druhému. No nemožno sa len opájať výdobytkami dnešnej techniky. Nie je jedno, či človek slúži technike, alebo technika slúži človekovi. Môžeme povedať, že je to ako s používaním noža. Používať nôž môžeme tak, že niekoho zraníme, alebo niekomu odkrojíme kus chleba. Tak aj internet treba používať zodpovedne a účelne. Kresťan by mal používať internet aj na šírenie Božej slávy a na šírenie viery. Pre všetkých platí misijný príkaz Pán aJežiša:"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Internet je veľkou príležitosťou pre intenzívnejšie a účinnejšie hlásanie Radostnej zvesti.
   Hovorí sa, že viac očí viac vidí. Tak isto môžeme povedať, že spoločnými silami viac dokážeme. To platí iste aj pri odovzdávaní viery novým nasledovníkom Ježiša. Tak isto možno internet veľmi dobre použiť pri apoštoláte. Ukážkou je aj tento portál - Mojakomunita.sk . Tu možno robiť bohaté apoštolské aktivity aj formou kampane. No Mojakomunita je viac zamerný na vnútorný život kresťanov. Je potrebné, aby bola viera ohlasovaná aj ďalším ľuďom, ktorí ešte nemajú vzťah s Ježišom. Veľmi nádejným miestom apoštolátu sú sociálne siete. Je veľmi výhodná možnosť prepojenia statusov a príspevkov z Mojakomunita na sociálne siete, pričom takto oveľa silnejšie zaznieva hlas apoštolátu aj v okolitom svete. Sociálne siete sa stali tiež misijným územím. Pritom nemusíme opustiť miesto svojho životného stavu, svojho povolania. A tak, okrem misionárov v ďalekých krajinách môžeme konať virtuálne misie aj medzi svojimi priateľmi na sociálnych sieťach. Aj o tom je APOINKA - Apoštolská internetová kampaň.
Ebook - APOINKA - voľne stiahnuteľný na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3 
   

Среднее (0 Голоса)
Средний рейтинг 0.0 звезд из 5.
Пока нет комментариев. Будь первым.

Documents and Media Display

Документы
There are no documents or media files in this folder.
Имя Размер
There are no documents or media files in this folder.
Показывается результатов: 0.