Дневники

« Назад

Svätosť všedného dňa

Svätosť všedného dňa

Obyčajná každodenná práca, povinnosti a záležitosti; Ľudia, ktorých stretám, naživo i na internete; Všedný deň so všetkou obyčajnosťou a bez výnimočných zážitkov; Dary od Pána, v obyčajnom dni, ktorý my nazývame všedným. Ďakujem za posvätnosť obyčajného, všedného dňa. Ďakujem za bohatstvá a milosti, ktoré dáva Pán vo všedný deň!

Otče! Chcem Ťa chváliť a ďakovať Ti za deň, ktorý mi dávaš v podobe všedného dňa!

Ďakujem, že si so mnou, s nami všetkými a otváraš Tvoje štedré srdce, aby si vylial na celý svet more milostí!

Chválim Ťa za krásu a plnosť všedného dňa! Nech oči uvidia a uši počujú, nech srdce pochopí, koľké dary a milosti posielaš každý deň!

Ďakujem za obyčajné veci, ľudí, zážitky... V Tvojom i mojom svete sú bohatstvom a neobyčajnosťou.

Sú prirodzenou skúsenosťou nás tu na zemi. Učíš nás nimi vidieť a počuť a rozumieť podstatné.

Chcem otvoriť moje oči, aby som videla tú neobyčajnosť a krásu vo všedných veciach, v nečakaných stretnutiach, v malej službe iným, v drobnostiach, ktoré vypĺňajú deň.

Chcem s láskou a radosťou uvariť obed, upratať, poskladať prádlo a vyniesť smeti. Aj to je život. A pritom počúvať srdcom, čo mi dnes hovoríš... Chcem ísť s radosťou na nákup, aj keď zasa zdražel benzín a potraviny, a pri pokladni treba čakať večnosť... Nič ma neodlúči od Tvojej lásky, Pane, naopak! Môžem ponúknuť iným troška úsmevu a milé slovo, službu, veď na tie je dnes núdza a nedostatok. teším sa z toho všetkého, čo dostávam od Teba bez platenia! Čo tam po benzíne! Ty si sa vždy postaral, aby sme mali dostatok. A ak by dakedy prišiel nedostatok, aj tak neprestanem vzdávať vďaky, lebo viem, že Ty sa staráš! Ty nás nikdy nenecháš bez denného chleba a tých vecí, ktoré potrebujeme! Ba dávaš navyše, aby sme  sa mohli aj podeliť.

Ďakujem za lásku, za radosť,  za priateľov, za deti, za manžela! Ďakujem za prácu, za modlitbu, za Tvoje slová, v ktorých je Život! Ďakujem za zdravie, za slnko, za vodu, za VŠETKO! Teším sa na dobrodružstvo všedného dňa a na to, čo s tvojich darov a milostí v ňom objavím!

Chválim Ťa, Otec nebeský, že si dal tieto veci poznať Tvojim maličkým!

---

Často sú to práve obdobia, ktoré by sme nazvali úplne neefektívnymi, tými obdobiami, v ktorých máme možnosť dokonalejšie stretnúť Boha.

---

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Áno, ďakujem. Ďakujem za to množstvo darov, ktoré nám dávaš každý deň.
Vďaka. Vďaka za to, že Si, že si tu so mnou, vždy a stále a všade... so svojou Láskou, so všetkými tými (možno drobnými) prejavmi Tvojej Nekonečnej Nikdy nekončiacej Bezhraničnej Lásky.
Vďaka. emoticon

A vďaka za ľudí, ktorí nám pripomenú, keď začíname zabúdať.
Vďaka Ti Pane. Amen. emoticon
Отправлено в 12.09.12 12:53.
Nádherné zázraky nie sú len v ohromujúcich uzdraveniach a iných známych Božích skutkoch. Nádherný zázrak je aj v duši človeka, ktorý obetuje všednosť z lásky v spojení s Bohom. Nádherný zázrak je aj vernosť v povolaní, vernosť v modlitbe, vernosť vo viere, nádeji a v láske. Vďaka Bohu!
Отправлено в 13.09.12 16:48.
Všedný deň, čo nám prináša? Prácu, úlohy, ťažkosti. Myslím, že jeden výrok, ktorý sa pripisuje Donovi Boscovi je takýto: "Nikdy by som si nemyslel že som svätý, len som sa snažil plniť svoje každodenné povinnosti." Teraz som ho necitoval, skôr parafrázoval, nakoľko si nepamätám ho presne. Sv. Terezka vravela, že treba byť verný v maličkostiach. Všetko nás posväcuje do čoho vkladáme vieru a lásku a čo robíme z lásky k Bohu a k blížnym. Na to stačí úplne všedný deň. Nič významné, nič extra a predsa vždy niečo extra. Viera, Láska, Nádej. My sme svätí a to preto, že v nás sídli Duch Svätý a sme Chrámom Božím. Tri cnosti, v ktorých sa stále upevňujeme, keď rozjímame prvé tri zrniečka v modlitbe sv. ruženca. Viera, láska a nádej. Nech nás tieto tri čnosti vedú každý všedný deň, aby sme tak upevňovali v sebe svätosť.
Отправлено в 13.09.12 20:38.
Mirko, zdali sa mi tie vety také príliš krásne až neskutočné. No keď som písala príspevok, cítila som sa tak obyčajná... v mojich obyčajných povinnostiach...nič moc... a uvedomila som si, že je to jedno! Lebo Ja som ja a Boh ma miluje a On ma stvoril a všetky tie obyčajné náddherné veci a iných obyčajných nádherných ľudí! A pre Boha som nádherná a úžasná... každý jeden z nás! Sme jeho láskou, Boh nás miluje! Dala som do mojich odporúčaní videá - jedno z nich - aby Ježiš dal farbu môjmu životu - pekné, možno aj vás poteší.
Отправлено в 14.09.12 11:53 в ответ на Miroslav Čonka.
Mária, nikto nie je obyčajní. Najmä nie my. Veď sa nazývame Božími deťmi a nimi aj sme! Je to jedna nádherná formulka, ktorá sa niekedy používa aj pri omši pred modlitbou Otčenáš. Je ich viacej. Ale keď si uvedomíš to, aká úplne výnimočná a jedinečná si, a to, akú jedinečnú ťa stvoril Boh Otec, tak si nemôžeš pripadať obyčajná. Takže Boh ťa nielen že stvoril, nielen že ťa miluje, ale Boh je tvojim Otcom a ty si jeho dcérou! Začneš sa modliť modlitbu Otčenáš, a hneď prvé dve slová len vyslovíš a musíš byť uchvátená z toho, že Boh je tvoj Otec. Oslovenie Otec samotnému Bohu, to je také sladké, také úžasné, také krásne.
Отправлено в 14.09.12 14:13 в ответ на Mária Künzl.