« Назад

2 % alebo 3 % z dane na podporu P15

Dve alebo tri percenta zo zaplatenej danej je možné poukázať aj na podporu Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade. Potešíme sa, keď k tomu povzbudíte svoje maminy, otcov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí túto možnosť majú. Ako na to? Čítajte nižšie.

Rada pre mládež a univerzity KBS chystá P15 spolu s neziskovou organizáciou Kanet. Tá sa nachádza v zozname prijímateľov dane na tento rok. Znamená to, že ide o organizáciu, ktorej je možné darovať dve alebo tri percenta z dane.

Dve percentá môžu darovať zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie a právnické osoby. Postup krokov, ktoré je nutné urobiť na poukázanie dvoch percent dane, nájdete na stránke Kanet, n.o..

Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, je možné poukázať tri percentá z vašej zaplatenej dane. Bližšie informácie hľadajte opäť na webstránke Kanetu.

Ďakujeme za vašu podporu.

Komunikačný tím P15 / Kanet, n. o. 

Комментарии