« Назад

Parádne ihrisko pre decká z Lomničky

... aktuálne z Lomničky...

Od začiatku mája sa tešíme krásne vynovenému ihrisku. Staré betónové ihrisko sme vďaka finančnej pomoci Nemeckej grantovej organizácii Renovabis a sponzorským darom dobrodincov v darcovskej kampani obliekli do nového, krajšieho a v prvom rade bezpečnejšieho šatu.

Oprava ihriska sa realizovala v dvoch fázach:

Prvá fáza sa uskutočnila ešte v lete a v jeseni minulého roka. Táto fáza bola časovo a aj pracovne náročná. Počas nej bolo potrebné vyrezať a rozbiť poškodené časti betónového povrchu a nanovo ich zabetónovať. Tejto úlohy sa ujal p. kaplán Martin a žiaci SOŠ v Lomničke. Potom p. farár Štefan, so svojimi bohatými skúsenosťami zvárača, prizváral železnú konštrukciu na mantinely. Opäť sa dostal do akcie p. kaplán s chlapcami a na konštrukciu priskrutkovali mantinely. Práce na obnove ihriska sa počas zimy prerušili.

V renovácii sme pokračovali v tomto roku. Táto fáza bola omnoho rýchlejšia a kratšia. Nový umelohmotný povrch Bergo položili pracovníci firmy Centaury Plus s.r.o. za jeden deň a ihrisko je už teraz pripravené k bezpečnému používaniu. Chlapci ho aj okamžite vyskúšali.

Obnovenému ihrisku sa všetci veľmi tešíme. Nie len, že sa nám veľmi páči, ale je aj bezpečné a priam pozýva k športovaniu.

Nech Pán žehná každého, kto sa podieľal na oprave nášho ihriska.

školské sestry z Lomničky

Комментарии