Časopis Kredo

V roku 1995 arcibiskup Ján Pavol Lenga, v tom čase apoštolský administrátor Kazachstanu a Strednej Ázie, požiadal bratov františkánov a sestry františkánky, pôsobiacich v Almate, aby sa venovali vydavateľskej činnosti katolíckych novín.

Organizácia „Renovabis" poskytla prostriedky na kúpu rizografu potrebného pre tlač, a tak mohli v priestoroch klaštora sestrier františkanok začať s tlačou.

Začiatky boli ťažké z dôvodu nedostatočnej znalosti ruského jazyka a taktiež z techických príčin (časte výpadky elektrickej energie, vlhkosť a chlad v dome, čo spôsobovalo problémy pri tlači). V dôvere v Pána v auguste 1995 vyšlo prvé číslo nášho "Kreda" s obsahom 6 strán.

Dnešný mesačník „Kredo" sa tlači v polygrafii s obsahom 32 stránok v tiraži 3700 výtlačkov.

Poslaním novín je šírenie právd kresťanskej viery, duchovné obohatenie katolíkov a nepochybne informacie o živote tunajšej cirkvi a cirkvi všeobecne.

Kolektív redakcie je pomerne skromný: traja pracovníci + korektor.

Okrem novín ich práca zahrňa ešte aj inú vydavateľskú činnosť ako je napr. príprava a vydávanie liturgických, nástenných a vreckových kalendárov, brožúr s liturgickými čítaniami na slávenie liturgie, katechetických príručiek, modlitebníkov a podobne.

link na časopis: http://credonews.org/

a na facebook: https://www.facebook.com/credogazeta