Charizma

Našou charizmou, ktorá je zakorenená v prežívaní evanjelia podľa tradície františkánskej kajúcnosti, je dôverné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.

V duchu františkánskej chudoby, jednoduchosti a pokory v spoločnom živote sa venujeme kresťanskej formácii a výchove pre celkový rozvoj človeka.

Odpovedáme na znamenia doby a na potreby Cirkvi ako jej verné služobnice a radostne slúžime chudobným a ináč núdznym.

 

Sme rehoľnou kongregáciou pápežského práva.

V duchu svätého Františka sme verné Svätému Otcovi a do služieb miestnej Cirkvi sa zapájame v spolupráci s diecéznym biskupom.

Naša kongregácia je medzinárodná. Patrí do nej Česká, Americká a Talianska provincia, régia Čile, delegatúra India, misia v Juhoafrickej republike, v Čile - Antofagaste a v Strednej Ázii. Kongregácia má vyše 400 sestier, z toho Slovenská provincia má 160 sestier. Vedenie kongregácie sídli v Ríme a tvorí ho generálna predstavená so sestrami generálnej rady.

Slovenská provincia má provinciálny dom v Žiline a provinciu vedie provinciálna predstavená so sestrami provinciálnej rady.

Ku kongregácii patria aj pridružení členovia, ženy a muži, ktorí žijú našu charizmu v každodennom živote vo svojich rodinách a zamestnaniach.