Františkánska inšpirácia

Svätý František z Assisi žil v 13. storočí a je veľkým svätcom aj v dnešnej dobe. Láska ku Kristovi, jednoduchosť, pokora, viera a dobrota ho urobili radostným v každej situácii. Svojou túžbou po Bohu sa nielenže k nemu priblížil, ale tomu, ktorého miloval, sa aj dokonale pripodobnil. Jeho život bol úplne preniknutý rýdzosťou evanjelia. Poklad, ktorý zanechal ako najvzácnejšie dedičstvo pre svojich nasledovníkov, je láska prežívaná v spoločenstve bratov a sestier.

Prvú regulu ústne schválil pápež Inocent III. v roku 1209 a písomne ju potvrdil pápež Honórius III. v roku 1223. V roku 1221 založil svätý František tretí rád, aby tak umožnil laikom, mužom a ženám, žiť každodenný život vo františkánskom duchu. Úžasný dar, dar františkánskeho spôsobu života, nemohol zostať ohraničený miestom ani časom. Rozšíril sa do celého sveta a dotýka sa sŕdc ľudí aj dnes.

„Ohnivá a sladká moc tvojej lásky, Pane, nech odvráti moje srdce od všetkých pozemských vecí, aby som zomrel láskou k tvojej láske, tak ako ty si zomrel z lásky k mojej láske" (svätý František z Assisi).

Evanjeliovej inšpirácii podľa svätého Františka neodolala ani naša zakladateľka Františka Antónia Lamplová. Hľadala cestu k Bohu, uvažovala, pýtala sa a prostredníctvom bratov františkánov rozpoznala odpoveď na to, čo chcela, čo si žiadala a po čom z celého srdca túžila. Postupne sa s Františkovým „Môj Boh a moje všetko" stávala jeho spoločníčkou a spoločníčkou ľudí. Aj cez Františku Antóniu Lamplovú sa uskutočnil veľkorysý Pánov dotyk, ktorým boli a sú jej sestry, pokračovateľky jej charizmy v duchu svätého Františka.

„Veľmi ma teší, že všetko dobre napreduje, a keby prišli aj silné búrky, nesmie človek strácať odvahu, lebo vetry upevňujú korene stromu. Boh to vie, že vkladáme našu existenciu do Božích rúk, bez ktorého vôle sa nič nestane" (Františka Antónia Lamplová).