Program dňa v našich komunitách

Rozjímanie
6.35 Liturgia hodín (Ranné chvály)
7.00 svätá omša 
Raňajky
Práca
12.00 Liturgia hodín (Modlitba cez deň)
Práca
16.40 - 17.40 adorácia
17.45  svätý ruženec
Liturgia hodín (Vešpery)
Večera
21.00 nočný pokoj
(Liturgia hodín – Kompletórium – individuálne)

Raz do týždňa:
komunitné stretnutie
spoločná rekreácia
spoločné Lectio divina

Jedna nedeľa v mesiaci – duchovná obnova

Program dňa v komunitách je upravovaný podľa potrieb komunity  a farnosti a podľa zamestnania sestier.