Sľuby

„Naším prvoradým poslaním je oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti. Sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty nám pomáhajú hlbšie nasledovať Krista v jeho úplnom sebadarovaní sa Otcovi a mať plnšiu účasť na jeho spásonosnom poslaní vo svete" (Konštitúcie).

Sľubom poslušnosti dávame svoju vôľu ako dokonalú obeť Bohu. Poslušnosť nás vedie k plneniu Božej vôle v našej službe a uskutočňovaniu zverených úloh celým srdcom, mysľou a vôľou. Náš život sa stáva úplným odovzdaním sa tomu, ktorý je náš Boh a naše všetko" (Konštitúcie).

„Naše františkánske povolanie si vyžaduje, aby sme si osvojili postoj vnútornej chudoby. O svojom františkánskom záväzku svedčíme jednoduchým spôsobom životom. Viaže nás pracovná povinnosť a na živobytie si zarábame prácou, ktorá je nám určená" (Konštitúcie).

„Sľubom čistoty sa zaväzujeme, že zostaneme slobodné a čisté pre Božie kráľovstvo. Spoliehame sa na Božiu pomoc a usilujeme sa o hlboký osobný vzťah k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme mu ostali verné. Vytrvalo a s čistým srdcom sa usilujeme uskutočňovať vo svojom živote ideál sv. Františka: „Môj Boh a moje všetko" (Konštitúcie).

 

Ako znak svojho zasvätenia a svedectvo chudoby nosíme rehoľný odev: čierny/biely závoj, biela blúzka, čierna/hnedá šatovka (alebo kostým) a kabátik. Pri práci môžeme nosiť pracovný odev bielej, hnedej, modrej alebo šedej farby. Znakom zasvätenia je pre nás aj františkánsky kríž a prsteň.

„Pokračujte v práci pre Boha samého a znášajte utrpenie s neotrasiteľnou vytrvalosťou; lebo koruna je prisľúbená začiatočníkom, vytrvalým je však daná" (Františka Antónia Lamplová).