« Назад

Boží hlas

Boží hlas

(báseň zo šuplíka jednej sestry - autorka chce zostať utajená)

 

Môj Bože,

Tvoja láska nad  každou

dušou človeka bdie,

do detailov o všetkom

Srdce Bohočloveka

o každom z nás vie!

 

Ty, Božský Umelec,

preplietaš ľudské osudy,

kto Teba sa pridŕža,

ten nikdy nezblúdi!

 

Po svojom víťazstve

do predpeklia si zostúpil,

hoc v najhlbšej biede sme,

dúfajme, veď si nás vykúpil.

 

Ty pracuješ a tvoríš neustále

dobro a krásu,

chcem byť verná

pozvaniam Tvojho hlasu.

 

foto: S.Kristína Laurincová OSF

Комментарии