« Назад

Prítomnosť Lásky

Prítomnosť Lásky

(báseň zo šuplíka jednej sestry - autorka chce zostať utajená)

 

Kdeže si Láska?

Neodchádzaj z nášho domu,

nechceme jesť zo zakázaného stromu

pýchy a zloby, egoizmu a závisti,

pod Tvojou záštitou len budeme istí,

že zvíťazíme v boji.

 

Biedni sme, Bože, ale sme Tvoji,

neodchádzaj z nášho domu,

veď nás vždy k tomu požehnanému stromu,

ku krížu nášho Pána,

kým nezobudíme sa do toho rána,

keď uvidíme Ťa tvárou v tvár.

 

foto: S.Lenka Pľutová OSF

Комментарии