« Назад

Pokojný ADVENT- Adventná cesta k pokoju a spokojnosti

Pokojný ADVENT- Adventná cesta k pokoju a spokojnosti

Ak niekto rozumie tomu, aké je to zažiť tvrdé obmedzenia pred Vianocami - je to určite Svätá rodina. Práve Mária s Jozefom a Božím dieťaťom na ceste by mali vo svojej dobe najväčší dôvod rozhorčovať sa, byť nespokojní a dožadovať sa svojho práva.

Panna Mária- vo vysokom štádiu tehotenstva, svätý Jozef vo vyššom veku, rodina v neľahkej situácii, ktorá sa má vydať na dlhú a namáhavú 160 km cestu... Cisár nariadil sčítanie ľudu- a to dokonca v mieste narodenia obyvateľov- takže mnohí ľudia museli cestovať ďaleko zo svojho terajšieho bydliska a zobrať so sebou celú rodinu. Vec nemohol vybaviť iba jeden z rodiny... Nikto im nezabezpečil dopravný prostriedok, nikto nepreplatil „cestovné“, nikto sa nepostaral o ubytovanie, ani nenahradil stratu na ušlom zisku, kým počas cesty nemohli zarábať. Pre Máriu s Božím dieťaťom pod srdcom a Jozefa „adventná cesta“ do Betlehema nebola zrejme jednoduchá a ani samotné prijatie v Betleheme nebolo ideálne- skôr by sme ho mohli zvonku opísať ako katastrofálne zlyhanie.

Ježiš a svätá rodina nám preto naozaj rozumejú aj v dnešných vyhrotených časoch- v čase zatvorených kostolov a všetkých možných obmedzení, strát a zmarených plánov.

Keď sa zapozeráme na koniec cesty do Betlehema- na koniec adventnej cesty, vidíme narodeného Pána Ježiša v objatí šťastnej Panny Márie a svätého Jozefa. Betlehem so svätou rodinou je vyjadrenie pravej a plnej spokojnosti, hoci práve na tomto mieste by bolo mnoho vecí, s ktorými by sa oprávnene dalo byť nespokojnými. Svätá rodina nemala v Betleheme ani slušné bývanie, ani vyberanú stravu, nebola blízko svojej rodine, nemala čas a zrejme ani prostriedky zabezpečiť Dieťaťu prichádzajúcemu na svet privítanie s darmi a blízkymi okolo Neho.  

Pri pohľade na nich nám však prezrádzajú tajomstvo a podstatu toho nadprirodzeného pokoja a spokojnosti v rodine i osobnom živote a poslaní: mať Ježiša vo svojom strede, byť Mu blízko a nestrácať Ho z očí. Napriek tomu, že sa natláča pocit, že sa na nič nemôžeme spoľahnúť a že všetko tak veľmi závisí od vlády a pandémie, nezabúdajme, že naším pravým Pánom zostáva Pán Ježiš, ktorý prekonal s ľuďmi celé tisícročia a na Neho sa vždy môžeme spoľahnúť. Svätá rodina mnoho vecí nemala, ale Boh Otec doplnil všetko, čo si nemohli zabezpečiť. Malému Ježiškovi sa prišlo pokloniť množstvo anjelov, spievali a nad miestom Jeho narodenia žiarila kométa! O chvíľu prišli pastieri a onedlho traja králi. Všetci priniesli dary- a to od tých najpraktickejších, až po najexkluzívnejšie- zlato, kadidlo a myrhu.

Nestraťme ani počas našej adventnej cesty to najdôležitejšie a kráčajme k Ježišovi, ktorý nás jediný dokáže voviesť do spokojnosti a pokoja. Všetko, čo potrebujeme, Pán Boh doplní.

Sledujte krátke zamyslenia (S)pokojného adventu  2021 s Mojou Komunitou, aby sa naše srdia postupne premenili na pokojné a spokojné príbytky Pána Ježiša.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach :)

Предыдущий
Комментарии