Blog

« Назад

Niekoľko požehnaných akcií za nami (text, AUDIO, FOTO)

Už dlho tu nepribudol nový príspevok tak som sa rozhodol, že a s vami podelím s radostnými udalosťami, ktorých môžem byť svedkom.

 

Asi 80 ľudí sa zúčastnilo trojmesačnej duchovnej obnovy, ktorá prebehla skrátenou formou neokatechumenátu. Mali sme pravidelné vyučovania a skrutíniá. Mnohí zúčastnení nemali ani potuchy o tom, ako sa dá uvedomelo prežívať viera, aké je bohatstvo liturgie Cirkvi, keď uvádza dospelých do kresťanského života. Tieto tri mesiace sme zakončili troj-dňovým  seminárom na tému liturgia a sviatosti (víkend 25. - 27. marec 2011) - vyučovanie, obnovenie krstných sľubov slávnostným spôsobom a chvály s hosťom Dušanom Lukáčom boli súčaasťou. Mnohí ľudia, ktorí si v živote neuvedomovali aký veľký dar dostali v krste, teraz žijú s veľkou vďačnosťou a odovzdanosťou voči Bohu.

Dnes - 2.4.2011 sme na pozvanie pána farára z Ľubice slúžili jeho farníkom ohlasovaním evanjelia. Keď sme vyberali tých, ktorí pôjdu slúžiť ohlasovaním, hudobným doprovodom alebo svedectvom, som si uvedomil, aký veľký potenciál nám Pán požehnal. Mohlo ísť len 14 ľudí, ostatným záujemcom sme mohli sľúbiť, že na ďalšiu evanjelizáciu ich vezneme.

Som veľmi vďačný Pánovi za každú milosť ktorú mne alebo mojím "ovečkám" dáva.

 

 

 

Комментарии