« Назад

Pozvánka na Kvetné víkendy

Pozvánka na Kvetné víkendy

Počas Kvetného víkendu, ktorý bude tento rok od 7. do 9. apríla 2017, sa vo viacerých diecézach budú konať jednodňové alebo celovíkendové stretnutia pre mladých. Prinášame stručný prehľad stretnutí, ktoré sú príležitosťou pre mladých ľudí duchovne načerpať, zažiť dekanátne alebo diecézne spoločenstvo, ako i stretnúť sa so svojimi biskupmi.

Počas Kvetného víkendu zároveň mladí z celého sveta oslávia na diecéznej úrovni 32. svetový deň mládeže. V tomto roku sa nesie na tému Máriinych slov z Magnifikátu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na úrovni diecéz na slová anjela adresované Panne: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ ( Lk 1,38).

 

BRATISLAVA

“S Tebou” - v duchu tejto myšlienky privíta stretnutie mladých Bratislavská arcidiecéza. Uskutoční sa v dňoch 12. - 14. mája 2017 vo Svätom Jure. “S Tebou vyplýva z hesla, ktoré vybral Svätý Otec. V prvý deň (S Tebou), sa chceme spoločne zamerať na hodnotou človeka a pozvať mladých kráčať životom o to radostnejšie. V sobotu (S Tebou, Mária) sa cez prednášku, workshopy a iné aktivity chceme približovať k Panne Márii, ktorá je vzorom v každom smere. Tento deň, 13. máj, je zároveň 100-výročie od prvého fatimského zjavenia. V nedeľu (S Tebou, Bože) budeme počúvať Pána cez našich pastierov otcov biskupov, ktorí si pre mladých pripravia katechézu a tiež je pripravovaná krátka aktivita,” avizuje Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy na stránke http://www.cliptime.sk

 

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Bratislavská eparchia pozýva na Kvetný víkend 2017, ktorý sa bude konať, ako zvyčajne, na dvoch miestach. Pre mládež zo stredného Slovenska bude stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom v Banskej Bystrici; pre mládež zo západného Slovenska v Bratislave. Pri tejto príležitosti prinášame program.
Sobota 8. apríla 2017 (Lazarova sobota) /Marianka (pútnické miesto pri Bratislave) - 10:00 h Modlitba krížovej cesty v areáli pútnického miesta Marianka- 11:00 Katechéza vladyku v Bazilike Narodenia Panny Márie /Agapé
Nedeľa 9.apríla 2017 (Kvetná nedeľa) / Banská Bystrica- 10:30 h Archijerejská sv. liturgia (Chrám sv. Alžbety, Dolná 49)- 12:30 Spoločný obed- 13:00 –14:00 Program pre mladých. Stretnutie s vladykom

 

NITRA

Pozývame vás na Diecézne Nitrianske Evanjelizačné Stretnutie s bohatým duchovným i hudobným programom. Príď na Klokočinu 22. apríla 2017 od 9:00 h zažiť prednášku, workshopy, koncert, hry, aktivity a silu spoločenstva. Vyvrcholením bude svätá omša o 18:30 h s nitrianským biskupom Viliamom Judákom.

 

ŽILINA

V Žilinskej diecéze bude aj tento rok stretnutie mladých počas Kvetného víkendu, ktorý sa uskutoční 8. až 9. 4. v Žiline. Témou je „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ (Lk 1,49). Súčasťou programu je stretnutie s biskupom Tomášom Galisom na slávnostnej svätej omši v nedeľu, ako aj na poobednom programe, workshopy na rôzne témy, modlitba chvál, modlitba ruženca spojeného so svedectvami, skupinky vedené animátormi a iné ďalšie aktivity. Viac informácií a prihlasovanie je na na stránke mládeže Žilinskej diecézy http://mladez.dcza.sk/event/kvetny-vikend-2017/
Sobota 8. apríla 2017:
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Kaplnka školských sestier sv. Františka z Assisi - 14:00 Registrácia - 15:00 Svätá omša (príhovor o. Peter Olas) - 16:30 Workshopy - 18:00 Večera (z vlastných zásob) - 19:00 „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný…“ (úvod, modlitba radostného ruženca mladých) - 20:30 „…a sväté je jeho meno“ (modlitba chvál, slovo: o. Karol Vallo) - 22:00 Tichá adorácia, služba ucha - 00:00 Večierka
Nedeľa 9. apríla 2017:
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Katedrála Najsvätejšej Trojice, Kaplnka školských sestier sv. Františka z Assisi - 7:30 Raňajky (+ obedný balíček) - 8:15 Ranná modlitba - 8:45 Biblická meditácia (skupinky) - 9:45 Presun na Mariánske námeste - 10:00 Požehnanie ratolestí a procesia - 10:30 Slávnostná sv. omša (homília o. biskup Tomáš Galis) - 12:15 Obed - 14:00 Modlitba Loretánskych litanií s o. biskupom - 14:30 Prezentácie projektov Komisie pre mládež - 15:00 Prezentácia DAŠ (PKT), odovzdanie certifikátov 16:00 Záverečné požehnanie

 

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na Diecézne stretnutie Vykroč. Stretnutie mladých sa tento rok uskutoční 22. 4. 2017, v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva v Starej Ľubovni. Jeho témou bude úryvok z evanjeliového chválospevu „Veľké veci mi urobil Ten, ktorý je mocný.“ Táto téma nadväzuje na posolstvo Svätého Otca Františka, ktoré venoval k 32. svetovému dňu mládeže.
“Tento čas bude našim spoločným časom ďakovania a objavovania "veľkých vecí", ktoré koná Pán v našich životoch. Program stretnutia začne o 10:00 a pred ním bude od 8:30 spustená registrácia. Môžete sa tešiť na: Hostia: o. Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, Braňo Letko s Lamačskými chválami, My way, svedectvá mladých, spoločenstvá mladých diecézy, čas povzbudenia, čas priateľstiev, čas radosti z Boha a jeho Cirkvi,” avizuje Komisia pre mládeže. “Stretnutie zakončíme spoločnou modlitbou ruženca a slávením svätej omše s otcom biskupom Štefanom, ktorý sa na vás veľmi teší,” uvádzajú.

 

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Už tradičné celodiecézne stretnutie mladých v Banskobystrickej diecéze s banskobystrickým biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude počas víkendu, ktorý pripadá na Kvetnú nedeľu, v dňoch od 7. do 9. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Mottom 18. ročníka je postoj Márie z Lukášovho evanjelia: „Mária zachovávala tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2, 19). Je zvykom, že na Kvetnú nedeľu, ktorou vstupujeme do slávenia Veľkého týždňa, sa stretávajú biskupi s mladými svojich diecéz. Tohtoročný Kvetný víkend sa bude odohrávať v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Stretnutie je určené pre mladých od 14 do 33 rokov.
Neodmysliteľnou súčasťou programu sú sväté omše, spovedanie, možnosť stíšenia pri adorácii či rehoľná kaviareň. Katechézy, ktoré tvoria tiež dôležitú súčasť stretnutí, budú spoločné pre všetkých a hlavným hosťom bude arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Sobotné poobedie bude patriť, ako zvyčajne, workshopom. Tentokrát budú štyri: o médiách, móde, modlitbe a vzťahoch. Ako sa nestratiť v mediálnom víre? so Zuzanou Vandákovou a kolegami z magazínu cestaplus.sk; Ako sa v dnešnej dobre obliecť slušne, ale zároveň moderne? s Erikou Cánikovou; Modlitba prepojená s Pannou Máriou – modlitba ústna vs. naučená so sestrou Františkou Čačkovou a posledný workshop s manželmi Golianovcami na tému Ako prísť k naplneniu? Čo mi môže dať radosť vo vzťahoch? Každý účastník sa bude môcť zúčastniť dvoch workshopov. Účastníci sa môžu registrovať do 30. marca 2017 vyplnením registračného formulára na stránke www.dcmmajak.sk.

 

KOŠICKÁ EPARCHIA

“Vladyka Milan, ako Otec svojich mladých, pozýva práve Teba na Kvetný víkend 2017, ktorý bude skvelou príležitosťou pre mladých našej eparchie vytvoriť úžasné spoločenstvo okolo svojho Nebeského Otca. Tohto roku sa stretneme v Košiciach, kde sa na Teba už nedočkavo tešia kňazi a mladí Košického protopresbyterátu, ktorí držia tohto roku nad akciou patronát. Príjmi pozvanie, príď a v dňoch od 7.4. do 9. apríla 2017 preži neobyčajný čas a oslavu mladosti,” pozýva Rada pre mládež Košickej eparchie a Košický protopresbyterát.

“Zamyslíme sa nad tohtoročným mottom Svätého Otca pre mladých "Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný!" (Lk 1, 49), obzrieme za SDM 2016 v Krakove a poriadne oslávime 4. výročie Košickej eparchie. Okem toho tu nájdeš živú partiu mladých, prácu v skupinkách, outdoorovú krížovú cestu, katechézu o. Miroslava Bujdoša, sviatosť zmierenia, možnosť si zasúťažiť, párty s vladykom Milanom, koncert skupiny Lamačské chvály a spoločnú oslavu sviatku mladých na Kvetnú nedeľu,” avizujú organizátori.

 

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

V dňoch 7. - 9. apríla 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutoční Kvetný víkend, ktorý vyvrcholí nedeľným stretnutím s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom v Prešove. “Aký bude program? Bohatý :). V piatok o 20:00 začneme sv. liturgiou vopred posvätených darov. V sobotu na vás čakajú katechézy s dynamikami, workshopy, spoločenstvo 20:00 Krížová cesta so skupinou Anastasis– tieňové divadlo v exteriéri. Ak prídeš aj v nedeľu do Prešovského Kina Scala na stretnutie s vladykom Jánom Babjakom SJ, v tombole môžeš vyhrať 2x pobyt na Letné stretnutia 2017; 2x víkend na Bárkafeste; 2x víkend podľa vlastného výberu,” avizujú organizátori. Viac informácií nájdete tu: http://www.gmcbarka.sk/akcie/kvetny-vikend-2017/

 

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Mládež Rožňavskej diecézy sa zíde na diecéznom stretnutí 22. apríla 2017 v Gelnici. “Náš celodenný program začneme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10:00. V rámci programu spoločne spoznáme "aké veľké veci s nami robí Pán"... Tešíme sa na každého jedného z vás. Príď, aby sme spoločne vytvorili živé spoločenstvo. Hlavným celebrantom svätej omše bude otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý bude predsedať aj spoločnej modlitbe ruženca s mladými za mladých.... V prednáške na tému " Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 1,49) nás obohatí svojimi slovami Don. Vladimír Peregrim SDB.... Súčasťou stretnutia budú aj modlitby chvál a svedectvá mladých ľudí,” avizujú koordinátori mládeže na sociálnej sieti.

 

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční 22. apríla 2017 v Prešove. Bude rozdelené na tri časti. Program v hale sa začne o 9:00 h. Chýbať nebude vystúpenie kapely eSPé, slovo košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, svedectvá, videoklipy, spomienka na SDM v Krakove a pozvánka do Panamy. O 11:00 h sa začne približne 20 workshopov. Záver bude patriť svätej omši v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove (o 13:30 h).

Zdroje: Internetové stránky Komisií pre mládež

Комментарии