« Назад

Modlitba za dobrého manžela :)

Modlitba za dobrého manžela  :)

 

Pane, Bože,

v Tvojom slove môžem nájsť uistenie, že ak sa radujem v Tebe, a ak hľadám viac Tvoje potešenie ako moje- dáš mi to, po čom túži moje srdce. (Ž 37:4). Túžba po manželovi nie je ani zlá ani sebecká, pretože manželstvo je hodné úcty (Hebr 13:4). Na začiatku stvorenstva si povedal, že nie je dobré, ak by mal byť človek sám a potom si stvoril Evu ako Adamovu partnerku (Gn 2:18).

V mene Ježiš Ťa prosím, aby si chránil môjho manžela- toho pravého partnera- ktorého si pre mňa vybral. Pretože manželský zväzok je posvätný (Mk 10:9), prosím Ťa o Božieho muža. Prosím, daj mi manžela, ktorého láska ku mne, bude inšpirovaná láskou k Tebe. Daruj mi manžela, ktorý sa bude o mňa starať, ktorý mi pomôže v mojom budovaní sa (Prís 31:38) a ktorý si bude vážiťmňa (1Pt 3:7) a takisto naše manželské sľuby. Daruj mi manžela, ktorý bude dobrým ockom a ochrancom, manžela, ktorý ma bude priťahovaťfyzicky, citovo a duchovne, manžela, ktorý ma bude milovať, ako Kristus miloval cirkev (Ef 5:25).  Pomôž mi, aby som sa nepúšťala do vzťahov s mužmi, ktorí sú mimo toho, čo naozaj potrebujem. Nechcem vzťah, ktorý by bol druhý najlepší, alebo by bol pre mňa plný pochybností. Chráňmoju čistotu a daruj mi trpezlivosť, aby som čakala.  A keďho stretnem, daj mi vedieť, že je to naozaj On. Osloboďma od vzťahov, ktoré som mala v minulosti, aby som bola pripravená, pre toho, ktorého si mi, Ty Pane, pripravil.  Zbav ma vecí, ktoré by mohli brániťzdravému a dobrému manželstvu, neistoty, hriechov, ktoré sú pre mňa už zvykom, sebectva a citových zranení. Rozožeňmoje nereálne predstavy, aby som nebola sklamaná. Vkladám svoju dôveru radšej v Teba ako v môjho partnera.  A v tomto čase čakania by som chcela, aby si bol Ty sám mojim spoločníkom a najlepším priateľom. Ty si jediný, kto ma chráni pred pádmi, kto ma prikrýva láskou a súcitom, kto napĺňa moje túžby (Ž 103:4-5). Nebudem sa báť, ale teraz, keď Ti predkladám túto prosbu, naplňma pokojom, ktorý prevyšuje všetku chápavosť, takže moje srdce a moja myseľbudú ochránené v Kristovi (Flp 4:6,7). V tejto prosbe Ti zároveňdávam aj moju dôveru, že budeš robiťdobré veci,  aby som mohla prebývaťv krajine a žiťz Tvojej vernosti. Svoju budúcnosťvkladám do Tvojich rúk a verím, že toto všetko vypočuješ (Ž37,35).                      Amen.

(preložené z anglického originálu)

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Pekné. Raz som povedal, že by som chcel ženu, u ktorej budem až na druhom mieste, ženu, ktorá bude mať ešte radšej Ježiša ako mňa. Niekedy však uvažujem, že čo takí kňazi, alebo rehoľníci. Možno niekedy sa modlili za svojho budúceho partnera a nakoniec sa zasvätili celý Ježišovi. emoticon Boli márne ich modlitby?
Отправлено в 15.05.12 9:23.
Počula som už pár sestričiek hovoriť: "Modlila som sa za toho najlepšieho manžela- a nakoniec som Ho naozaj dostala" emoticon
Отправлено в 15.05.12 10:01 в ответ на Miroslav Čonka.
No však toto, to si trefne poznamenala! Dnes strávim noc v modlitbách pred sviatosťou tak som zvedavý, čo sa z toho napokon vykľuje. emoticon
Отправлено в 17.05.12 18:59 в ответ на Sidónia Pálenkášová.
V románe Vojna a mier od Tolstého -staršia ruská literatúra, koniec 19.st. vraví mamička hlavnej hrdinke, šesťnásťročnej dcére Nataši, ktorá sa práve zaľúbila
do kniežaťa Andreja a od šťastia nevie zaspať: "Dcérka, modli sa! Manželstvá sa uzatvárajú v nebi!"
Отправлено в 17.05.12 23:19 в ответ на Miroslav Čonka.