Najnovšie

Správy

« Назад

Duchovná obnova tancom

Duchovná obnova tancom

V piatok, 24. mája sa v priestoroch UPC v Trnave uskutočnila duchovná obnova pre členov SKA v rytme hudby, pohybu a tanca, pod názvom: Iniciácia do hlbšie prežívanej ľudskosti a duchovnosti. Obnovy sa zúčastnili 4 manželské páry a prvú duchonú obnovu tohto typu moderoval páter Leopold Slaninka SJ, inšpirovaný skúsenosťou, ktorú získal počas nedávneho sabatičného trimestra v Ríme, kde mal možnosť študovať rozličné tanečné hnutia, ako sú: Psychotanec, Biodanza či tanečné hnutie 5 rytmov. Hlavnou témou obnovy bol "vzťah" - k sebe samému, ale a v jeho rozličných perspektívach trascendencie - k Bohu, k i inému a tiež k prežívaniu vzťahu uprostred spoločentva kresťanskej lásky, vzmysle svedectva prvých kresťanov: "pozrite, ako sa milujú".