Najnovšie

Správy

« Назад

Iniciácia do hlbšie prežívanej ľudskosti a duchovnosti

Iniciácia do hlbšie prežívanej ľudskosti a duchovnosti

V piatok, 31. mája 2019 sa v jezuitskom UPC v Trnave konala druhá časť duchovnej obnovy, v rytme hudby, pohybu a tanca, v rámci troch po sebe nasledujúcich večerov s názvom: Iniciácia do hlbšie prežívanej ľudskosti a duchovnosti. Hlavnou témou večera, ktorý aj tento krát sprevádzal páter Leopold Slanina SJ,  bola "jednota", resp. integrácia troch základných dimenzií ľudskej osobnosti: intelektuálnej, citovej a inštinktívnej, na ceste hlbšieho otvárania sa pre Božie pôsobenie.