Najnovšie

Správy

« Назад

Duchovná obnova rodin SKA v Rodinkove

Duchovná obnova rodin SKA v Rodinkove

Skupina rodín zo spoločenstiev SKA sa tento rok v dňoch od 20.-22. septembra opäť zúčastnila duchovnej obnovy v Belušských Slatinách, tento krát pod vedením spoločenstva Face to Face s programom Manželstvo Misia Možná.

Spoločný víkend sa niesol v znamení hudby, silných svedectiev, modlitieb a rozhovorov, ktoré dokázali povzbudiť a posilniť nielen vzťahy medzi manželmi, ale aj v jednotlivých spoločenstvách.

O deti sa tento rok znova postaral tím KP, ktorý im pripravil krásny plnohodnotný program s témou "Dávid a Goliáš". Deti mali tak možnosť spoznať tento príbeh prostredníctvom filmu, hier a spoločnej prípravy divadelného predstavenia, ktorého premiéra bola počas nedeľnej sv. omše. Súčasťou boli aj tvorivé dielne. A tak si rodiny odniesli domov okrem veselých plátených tašiek a posvätených ružencov aj duchovné naplnenie, povzbudenie, spoločné zážitky a pekné spomienky.

Pozdrav rodín pre pátra Leopolda Slaninku z vtáčej perspektívy si môžete pozrieť na tomto LINKU.