Najnovšie

Správy

« Назад

Polievka z lásky

Polievka z lásky

Spoločenstvo SKA s názvom "Služba bezdomovcom a núdznym"  v spolupráci s mestom Piešťany organizuje i tento rok počas zimných mesiacov  "Polievku z lásky" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od soboty 7. decembra 2019.  V centre "Svornosť" budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v zimných mesiacoch december 2019 až február 2019.