Najnovšie

Správy

« Назад

Tvorivý tím pracuje a stretáva sa i cez letné prázdniny

Už 6. pracovné stretnutie počas tohto roku sa uskutočnilo uprostred letného augusta v priestoroch  JPC. 
/ 3 zo 6 stretnutí prebiehali formou on- line konferencie, kvôli pandemickým epidemiologickým opatreniam/
 
Súhrn zo stretnutia:
Reflexia - Den spoločenstiev SKA  25.7.2021, na ktorom sa zúčastnilo takmer 100 dospelých a viac ako 30 detí.
Príprava - Stretnutie  Duchovná obnova rodín s deťmi v Rodinkove- Belušských Slatinách 27.-29.8.2021

Prezentácia SKA Piešťany na celoslovenskom stretnutí Dňa Jezuitskej rodiny v Ružomberku

Plánované Stretnutie animátorov 
11.9.2021 sobota o 19:30- spoločenská miestnosť- Jezuitské pastoračné centrum I. poschodie
Budúca vízia -  Adventné stretnutie celého spoločenstva SKA- Vianočné naladenie, zahájenie novej 3 -ročnej formácie.
 
Motto tohto roka- Vidieť veci novým spôsobom v Kristovi,
     nech nám pomáha objavovať krásu a radosť aj  počas posledných letných dní.