Najnovšie

Správy

« Назад

Prvá zahraničná misia členov SKA

Prvá zahraničná misia členov SKA

V dňoch 5. - 6. októbra 2019 sa uskutočnila prvá evanjelizačná misia členov SKA z Piešťan. O svojich skúsenostiach svedčili počas dvoch sv. omší v Chomutove, kde páter Leopold Slaninka SJ začína rozvíjať duchovnú formáciu v rámci malých formačných spoločenstiev. Od polovice októbra vzniknú 4 spoločenstvá: do 50 rokov, nad 50 rokov, pre "novo-krstencov" - teda pre tých, ktorí ako dospelí prijali sv. krstu za posledných 5 rokov, a taktiež spoločenstvo pre rómov, ako súčas prípravy na krst ich detí, či samotných dospelých.

Manželia Mirka a Oliver Šiškovci svedčili o tom, čo všetko prináša spoločenstvo o života manželov. Ľubomír Čellár vzhľadom na svou osobnú skúsenosť povzbudil mužov k odhodaniu započať takúto formačnú cestu. Stanka Hubačová vydala krásne svedectvo o tom, ako Pán Ježiš môže pomôcť človekovi, ktorý sa ocitne v životných ťažkostiach, práve prostredníctvom bratov a sestier v spoločenstve. Peter Kalabus svedčil o sile Ducha Svätého, ktorý osobitne pôsobí v spoločenstve a posilňuje v konkrétnj službe iným.

Svedectvá sa stretli s veľm pozitívnym ohlasom chomutovských veriacich a doteraz je už prihlásených 60 veriacich, ktorí sa začnú už teraz duchovne pripravovať na milostiplné prežitie tohtoročých vianočných sviatkov.