Najnovšie

Správy

« Назад

Stretnutie animátorov

Stretnutie animátorov
26.9.2020 19:30 sa uskutočnilo  za  predpísaných hygienických opatrení stretnutie animátorov SKA.
 
Po úvodnej spoločnej modlitbe sme sa spojili medzinárodným telemostom s Chomutovom a mali možnosť naživo komunikovať s pátrom Leom Slaninkom SJ. Jeho nákazlivé nadšenie, povzbudenie a obetavá láska nás znova motivovali do ďalšej služby.  A na záver nám udelil svoje kňažské požehnanie. Patrí mu veľká vďaka.
 
Naša vďaka patrila aj  hlavným koordinátorom Martuške a Stankovi Chmelovcom za ich obetavú a náročnú prácu pre celé spoločenstvo.
 
Mirka Šišková spolu s Ivanom Gáborom nám priblížili tradičnú letnú akciu pre rodiny v Rodinkove, kde sme mohli pocítiť autentickú atmosféru spoločenstva, plného lásky a jednoty. A tešíme sa už na Rodinkovo 2021, termín je už pre SKA rezervovaný.
 
Nasledovala prezentácia jednotlivých služobných a formačných stretiek a ich aktuálna situácia.
 
Historicky prvá voľba nových členov do tvorivého týmu prebehla anonymne a zúčastnili sa jej  všetci prítomní animátori. Po rýchlom a transparentnom sčítaní hlasov, sa tvorivý tým obohatil o ďalších 4 nových členov - Milka a Oliver Grmanoví, Vanda a Peter Karasoví.
 
Na záver Zdenka Clementisová zreferovala finančnú situáciu SKA. Ďakujeme jej za zodpovednú službu.
 
Stretnutie animátorov prebiehalo vo vzájomnej srdečnej a zároven konštruktívnej  atmosfére.