Aktuálne
« Назад

Slovensko 25 - Budúcnosť našej krajiny určuješ aj ty

Slovensko 25 - Budúcnosť našej krajiny určuješ aj ty

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) pripravuje konferenciu Slovensko 25.

Pri príležitosti 25. výročia od Nežnej revolúcie, ktoré sme si pripomenuli koncom vlaňajšieho novembra, pripravuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže konferenciu s názvom Slovensko 25. Uskutoční sa 13. júna v hoteli Kultúra v Ružomberku. Podujatie sa koná v rámci projektu Kresťan v politike.

"Počas posledných 25 rokov zažila naša krajina mnohé vzostupy aj pády a prešla rôznymi premenami. Pred nami je však ďalších 25 rokov a záleží aj od nás kam bude naša krajina naďalej smerovať. Na tomto podujatí preto chceme vytvoriť priestor pre stretnutie a motiváciu kresťanov k tomu, aby zasiahli do spoločenského života v krajine a ovplyvnili smerovanie Slovenska počas nasledujúceho obdobia,“ uviedol jeden z organizátorov Eduard Filo.

Ako ďalej Eduard Filo uviedol, organizátori chcú na konferenciu pozvať všetkých kresťanov na Slovensku. „Veríme, že do smerovania tejto krajiny majú čo povedať kresťania na akýchkoľvek postoch a v akýchkoľvek oblastiach,“ zdôraznil Filo a dodal, že „cieľom konferencie je, aby z nej každý účastník odchádzal s praktickým návodom ako sa zapojiť do konkrétnej oblasti spoločnosti a ovplyvniť ju.“

Konferencia Slovensko 25 bude plná rozmanitého programu. Zahŕňa motivačné prednášky, praktické workshopy, spoločný modlitbový čas a priestor na spoznávanie kresťanov pôsobiacich v rozličných sférach. „Špeciálnou časťou programu bude tzv. okrúhly stôl, za ktorý spoločne zasadnú známe osobnosti občianskeho a politického života na Slovensku. Pozvanie prijali Ján Figeľ, Richard Vašečka, Richard Rybníček, Ján Buc a Katarína Humanová, ktorí budú diskutovať o tom, ako priniesť kresťanské hodnoty do spoločnosti,“ spresnil Lukáš Valach, ktorý sa taktiež podieľa na organizovaní konferencie.

Partnermi konferencie Slovensko 25 sú organizácie, ktoré sa už dlhodobo venujú angažovaniu sa v spoločnosti: Fórum kresťanských inštitúcii, Nadácia Konráda Adenauera, projekt Godzone, Kolégium Antona Neuwirtha, platforma Kresťania v meste, Mládež s misiou a Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina.

Všetky informácie o konferencii je možné nájsť na stránke: http://slovensko25.sk/.
Bližšie informácie tiež poskytne koordinátor konferencie Eduard Filo (eduard@zksm.sk, 0904 262 104)Text zverejnený na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150413045

Предыдущий
Комментарии
sign-in-to-add-comment
„Človek, ktorý si chce zachovať takú nezávislosť ducha, ktorá je nutným predpokladom duchovného poslania, sa nemôže premeniť v nekritického zástanca úzkych záujmov jednej z politických, spoločenských, ale ani náboženských skupín či inštitúcií, tým by stratil nadhlad, ktorý sa od neho právom očakáva. Je zrejmé, že vernosť voči duchovnému poslaniu je nutne spojená s kritickým odstupom voči moci.“ Napísal profesor Halík v knižke Žiť v dialogu.
Okrem toho napísal: „Za veriaceho považujem toho, kto žije svoj život ako dialóg, a neveriaci je pre mňa ten, kto vede život v monológu.“
Отправлено в 19.04.15 18:42.
Využívam priestor na dialóg, lebo ako píše profesor Halík: „ Žiť v monológu znamená poslúchať sám seba, snažiť sa presadiť len sám seba, znamená neochotu … vnímať druhých“...
Dovolím si ešte ďalší názor autora:
„Kresťanstvo patrí do politiky – avšak ako kritický protihráč moci, plniaci dôležitú úlohu prorokov: snímať moci auru posvátna, po ktorej tak rada siaha, ukazovať - ako Nathan Davidovi-, že i králi sú len ľudia a nemôžu sa chovať ako bohovia.“
Отправлено в 20.04.15 10:01.