Blog

« Назад

KNIHA ŽALMOV

KNIHA ŽALMOV

Dlho som premýšľala, ako na to....našli sa ľudia, čo mi povedali: "vynechaj, veď to každý pozná z kostola!" Mmmmmmm- ja by som to tak odvážne nevedela tvrdiť.....ozaj ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni premýšľame, čo to spievame- responzórium, a čo spieva kantor či žalmista ?...no ja by som si taká istá nebola. Všetkých 150 tu nenájdeme....a poteším sa, ak sa dakto pridá so svojimi postrehmi či prameňmi. Priznám sa, že toto nebude moje- chcela som, ale našla som vzácny darček- od šéfa Rádia Maria (rakúskeho). Autorom je Benedikt XVI., je mi síce ťažké pýtať ho teraz o súhlas, ale preložím....

Katechézy odzneli na audienciách emeritného sv.Otca Benedikta XVI. Nebudú zaradom podľa Písma, ale podľa poradia jeho katechéz.

 

ŽALM 113, 1-9.

Milí bratia a sestry, skôr ako pridám krátky výklad k predloženému žalmu, chcel by som upozorniť, že dnes by mal milovaný pápež Ján Pavol II. 85  rokov a my sme si istí, že nás vidí z neba a je tu s nami.  (r. 2005). Chceme pri tejto príležitosti poďakovať Pánovi za dar tohto pápeža a jemu zase poďakovať zato všetko, čo pre nás urobil a vytrpel. ( v nedeľu 18. 5.2014 to bude 94 rokov a už je svätý!)

                                                                                                      xxx

                                                                                                            

Práve odznel  ( prečítali sme si ) vo svojej jednoduchosti a kráse 113 žalm, ktorý tvorí akoby vstupnú bránu k malej skupine žalmov - od 113-118.Biblisti ho označujú ako egyptské "hallel", je to ono Haleluja, ktoré ospevuje oslobodenie z faraónovho otroctva v Egypte a Izrael chváli Pána za to, že mu môže slúžiť v slobodnej krajine.

Nie bez dôvodu židovské podanie radu týchto žalmov zapadlo do liturgie Paschy. Zodpoveajúc historickému vývinu táto oslava zahŕňa v sebe nielen túto udalosť, ale vo špirituálnych dimenziách oslavu každej udalosti, , ktorá je znakom oslobodenia od zlého v dlhodobých dejinách.

113 žakm je teda krátkym hymnom,ktorý má v hebrejskom origináli iba 60 slov, ktoré všetky hovoria o pocite dôvery, chvály a radosti

Prvá strofa žalmu, v.1-3 oslavuje MENO BOŽIE, ktoré v ich ponímaní znamená Boha samotného a jeho živú a činnú prítomosťmedzi nami.

A máme pritom pocit, ako by sa vznášal neutíchajúci chór zo zeme do neba, aby chválil Pána, Stvoriteľa všetkého a Kráľa dejín.

Druhý diel žalmu, verše 4-6 oslavujú všadeprítomnosť  spôsobom, aby mu porozumeli ľudia:  je vznešený, sedí na tróne,nik sa mu nemôže rovnať.

A Boh zasa upier svoj pohľad k svojmu stvoreniu, na celú realitu života, na pozemské i nebeské. Jeho pohľady však nie sú pyšné a neprítomné ako keby boli od nejakého chladnokrvného vladára. Pán- -hovorí žalmista- sa skláňa a s láskou hľadí do hlbín.

A tak sa dostávame ku poslednej skupinke veršov  7-9 ktorá  prekladá pozornosť Pána z nebeských výšin medzi nás, On sa skláňa k nám , našej biede a malosti plný starostlivosti o nás, aby nás láskavo viedol a jeho horlivá činnosť smeruje k najbiednejším. (7. verš).

Chudobnému sa tak dostáva nesmiernej cti, zo smetiska ho Pán povyšuje medzi kniežatá svojho ľudu. Opustenej a bezdetnej žene , ktorá je v antickom svete, i v Izraeli opovrhovaná ako keby bola suchou, neplodnou ratolesťou On umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke detí.

A práve tieto posledné slová 113 žalmu sú akoby predzvesťou Slov Panny Márie v  Magnifikat, ktorý spieva práve o zhliadnutí na poníženú služobnicu.

A Panna Mária ešte rdikálnejšie dopĺńa, že " bohatých zosadil z trónov a povýšil ponížených." (por. LK 1,4-8 a Ž 113, 6-8)

Chválospev Božej veľkosti je teda zároveň vyjadrením sa o jeho zachraňujúcej láske.

 

Prameň: Benedikt XVI: Die Botschaft der Psalmen- mit dem Papst beten.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Irmi, ďakujem. Kniha žalmov je mojou obľúbenou knihou. Siaham po nej takmer každý deň, o to viac, keď zlyháva moja osobná dôverná modlitba a modlím sa tak žalmami. Tu sa nájdem, keď sa teším,prosím o odpustenie, keď spomínam na minulosť a myslím na budúcnosť. Sú pre každú situáciu. Učia nás, ako milovať Boha, ako ho poslúchať. Sám Kristus miloval žalmy, často sa k ním utiekal, nimi chválil a velebil svojho Otca. Mám svoje žalmy, ku ktorým sa vraciam veľmi často. Páči sa mi na grécko-katolíckej liturgii, že sa denne modlievajú 51. žalm. Ľútosť vyjadrená týmto žalmom nám pomáha zakúsiť Božie milosrdenstvo. Ono je najdokonalejším prejavom lásky Boha k nám. Boh ale chce, aby sme podobne ako Dávid prevzali zodpovednosť za svoje hriechy a spoznali jeho uzdravujúcu lásku. Očistiť sa sami nedokážeme, iba s Božou pomocou, ak prichádzame k nemu s ľútosťou a s otvoreným srdcom.
Veľmi rádi sa žalmy modlievali mnohí svätci, sv. František, sv. Augustin, sv. Terézia z Avily. Žalmy nám pomáhajú premáhať negatívne myšlienky, ktoré sa nás tak často zmocňujú v každodennom živote. Ďakujme denne aj touto cestou Bohu za jeho lásku a vernosť, k nemu pozdvihujme svoje srdcia v dôvere k nemu.
Отправлено в 16.05.14 22:47.
To bol zážitok čítať také hodnotenie žalmov, vďaka.
Отправлено в 17.05.14 16:05 в ответ на Anna Högerová.
Teším sa, že sa komentáre k žalmom páčili- veď aj majú prečo- sú od excelentného teológa, ktorý teológiu nielen poznal, ale aj žil. Nezabudnuteľný, aj keď teraz v utiahnutosti sa modliaci emeritný Sv.Otec Benedikt XVI: Ten, ktorý sa dozaista modlí za celý svet, si zaslúži aby sme i my na neho spomínali vo svojich modlitbách.
Ak mi Pán dá potrebné zdravie, mám v pláne dať sem všetky jeho komentáre k žalmom- asi 20.
Отправлено в 17.05.14 18:22.
Ďakujem aj ja. Lepšie sa čítajú (a hlavne lepšie tomu človek rozumie), keď je k žalmu aj výklad. A keď mám navyše možnosť prečítať si komentár od tak múdreho človeka akým je Benedikt XVI....
Отправлено в 22.05.14 21:34.
Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pridaj sa k tomuto vozu.“ Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: „A aj rozumieš, čo čítaš?“ On odvetil: Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? (Sk 8, 29)

Aj my tu máme často také otázky, na ktoré odpovedáme i neodpovedáme s vysvetlením. A byť dobrým katolíkom to máme oproti iným náboženstvám niekedy aj ťažšie, dočítala som sa v poslednom čísle Katolíckych novín.
Отправлено в 23.05.14 17:51.
Čo sa páči pani Baranovičovej a Kunzlovej, nepáči sa pani Podhradskej. Som písala, že tentoraz nevysvetľujem ja, jedna veľká sestra Nulla, ale emeritný Sv. Otec Benedikt, ktorý už nie je pápežoím, ale ostane navždy jedným z najväčších teológov XX.storočia.
Na moje príspevky možno kydať, ale na neho nedám dopustiť. Mala som svrbenie dlaní pokračovať- veď ja to len prekladám- ale za takýchto okolností nemám odvahu.
Отправлено в 24.05.14 18:01 в ответ на Zita Podhradská.
Prepáčte, ospravedlňujem sa Vám, chyba je na mojej strane, dovolila som si odbočiť od témy, len som chcela pripomenúť, že niekedy na tejto stránke máme také otázky, na ktoré očakávame aj výklad, ale netýkalo sa to určite tohto blogu.
Отправлено в 24.05.14 18:36.
Aby som moje ospravedlnenie skrátila, niekedy mám na tejto stránke také otázky, ktoré nemám kde dať, ani mi nemá na ne kto odpovedať, teda môj názor nemám komu dať. Druhý raz sa to už nezopakuje.
Отправлено в 24.05.14 20:25.
Pani Podhradská- nepochopili sme sa. Ja sa ospravedlňujem. Totiž, ja si môžem okomentovať text, ktorý v Písme prečítam a prerozjímam ja.
Ale nemôžem sui dovoliť komentovať niečo, čo už komentoval Svätý Otec. Veď by to bola neúcta. A otázky kľudne píšte- škoda, že zrušili súkromné linky- mám vás medzi priateľmi, ale súkromne písať nemôžem, lebo takú možnosť zrušili. A keď mi dáva niekto otázky verejne, a dovolím si odpovedať, jedni sú vďační, iní ma napadnú že sa vyťahujem....nechcela by som kaziť krásnu atmosféru púte Sv. Otca do Sv. Zeme, ja som tam bola pred 3 rokmi tak to prežívam spolu s ním. V žiadnom prípade nekončím ako celok na MK, tú radosť nikomu neurobím.
Môžete sa za mna pomodliť, mám ťažké fyzické, duševné i duchov né a existenčné problémy. Ale to nie je povinné. Ďakujem.
Отправлено в 24.05.14 20:38 в ответ на Zita Podhradská.
Отправлено в 24.05.14 21:03 в ответ на Zita Podhradská.