Blog

« Назад

Obozretne urobme niečo s Izraelom,aby sa nerozmnožoval- Ex 1, 8-14,22

Obozretne urobme niečo s Izraelom,aby sa nerozmnožoval- Ex 1, 8-14,22

Pondelok po 15. nedeli - Nazrime spolu do nádhernej knihy Exodus, kde spoznáme zrod Izraela ako jednotného národa, ale predovšetkým mocné pôsobenie nebeského Otca v jeho dejinách.

Od Jozefovej smrti sa koleso dejín otočilo zhruba o tri storočia. Nik si nepamätal časy blahobytu pre Izraelových potomkov. Naopak. Nový faraón sa obával nového národa, veľmi životaschopného, na svojom území.

"Poďte,   o b o z r e t n e   s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval...". V prvej fáze si volí útlak otrockou prácou. Egypťania si mysleli, že ak vyžmýkajú týchto ľudí neznesiteľne ťažkou robotou, vysilia ich a nebudú sa rozmnožovať. Stal sa opak- Izraelci sa zocelili a množili sa ešte viac. Okrem výroby tehál pridali vládcovia prácu na poli.

A keď ani to nestačilo, nariadil faraón v druhej fáze vraždiť. Novorodencov- chlapcov, lebo tam sa bál, že ak vyrastú, bude z nich armáda, ktorá počtom i silou prevýši egyptskú. Dievčatá alebo asimilujú manželstvami s Egypťanmi, alebo z nich budú otrokyne.

Ale božie plány sú iné, ako sa ďalej dočítame v tejto knihe.

Hoci sú tieto udalosti asi 3500 rokov staré, majú nám čo povedať.

Kto je obávaným "národom" po vzkriesení Ježiša? Kresťania. Prvé tri storočia siahajú rímski cisári ku prelievaniu krvi. A neskôr ďalší vládcovia k iným formám- diskriminácii, k zmluvám medzi predstaviteľmi cirkvi a rôznymi formami vlád. Kresťania, hoci si plnia povinnosti na tejto zemi,boli a  sú vždy nepohodlní. Od počiatku cez stredovek až dodnes.  Dejinami sa tiahne ako červená niť túžba vladárov likvidovať ich. Prečo? Pre vedomie, že kresťania majú Vládcu, ktorý je na prvommieste, a až potom oni....a oni chcú predsa byť samovládcami.

História minulého storočia je poznačená dvoma ukrutnými totalitnými druhmi vlád. Hitlerov nacizmus i leninsko-stalinský komunizmus začínajú takisto ako faraón zotročovaním prácou. Ženy sú vytrhnuté z rodín ako matky a o deti sa "stará" štát morálnym zabíjaním  výlukou náboženského vyučovania a jeho náhradou detskými a mládežníckymi organizáciami, ktoré stavajú na princípoch triednej nenávisti.Pod rúškom hier a záujmov. A napokon  o b o z r e t n ý m  likvidovaním v koncentrákoch a gulagoch. Propagáciou potratov a antikoncepcie, lebo je neúnosné mať veľa detí. Dokonca nezodpovedné! A ešte k tomu ak sa predpokladá príchod postihnutého potomka...dnes nehážu deti do Nílu, o tieto procesy sa stará medicína. V rukavičkách.

A čo dnešok? Nacizmus padol, komunizmus tiež.......je liberalizmus - ktorý sme chceli- nevinný?

Ľudia buď drú ako otroci, alebo nemajú prácu. Hŕstka vládnucich sa správa ako faraón a jeho nástupcovia....áno, zákony, zmluvy,dohody "zaručujú" slobodu. Rozbíja sa tichým násilím to, čo ešte drží pokope- rodina. Otec alebo matka sú v zahraničí, pretínajú sa putá, deti málokde zažívajú k rodičom ten hlboký citový vzťah, ktorý živí lásku v detstve, dospievaní i perspektíve novej, mladej rodiny.

A keď už ani toto voľnomyšlienkárskym lídrom nestačí, tlačí sa na rodinu priamo. Kresťanské zásady sú nevhodné, nech teda prekvitajú lesbické a gayovské zväzky....a rodičovský cit ,ktorý je predsa danosťou prírody, nahradí adopcia. Už nie otec a mama, ale rodič jedna a rodič dva.....a zo zásady len jedno dieťa. "Obozretne"!  Lebo Zlý je otcom lži a úskokov.

Pane, dávaš nám poznávať, aké je Tvoje Slovo, Sväté Písmo, nadčasové. Ty však dávaš aj radu, ako nad týmito naoko neriešiteľnými zabijáckymi metódami víťaziť....Ty si vyviedol ,ako sa dočítame neskôr, Izrael z otroctva i za cenu zázrakov, Ty si odmenil každú vernosť a postoj zotrvať pri Tebe. Tak, ako Mojžišovi pri modlitbe držali ruky, lebo kým ich držal hore, Izrael víťazil, a len čo ich od únavy spustil, hrozila porážka.....daj i nám milosť utiekať sa k Tebe, Ty si Pravda. Ty si cesta. Ty si život, A večný! Amen

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Úžasné! Vďaka!!! Tisíc hviezdičiek! Len čo s tým? Ako z toho vyjsť??? Modlitby za víťazstvo Boha! Tí mladí v Augsburgu o tom hovorili tiež...To ej o konkrétnych prosbách k Bohu - Modliť sa ako Mojžiš... za víťazstvo a pridali: "Deň a noc"... Viem aj o skupine na Slovensku, ktorí stoja na "modlitbovej stráži"... veď aj dnes sa už dejú veci...
Отправлено в 14.07.13 21:14.
Pred niekoľkými rokmi som bola na takú modlitebnú stráž pozrieť. V okrese Lučenec, niekoľko km od obce Dolná Strehová je dedinka Osušie. Tam prebiehala nepretržitá adorácia Najsvätejšej sviatosti 24 hodín denne- nemám informácie, či to ešte trvá...Myšlienka vychádza od dp. Podolinského, spoluzakladateľa Inštitútu Krista Veľkňaza. Tam boli vyprosené diela vdp. Maroša Kuffu- dom pre bezdomovcov, osamelé matky, ľudí ktorí po výkone trestu nemajú kam ísť....
Отправлено в 15.07.13 0:11.
„ Pane, ty dávaš aj radu ako prekonať aj neriešiteľné problémy, daj i nám milosť utiekať sa k Tebe ... “
Príspevok na blogu sa mi tiež páčil.
Отправлено в 16.07.13 17:38 в ответ на Mária Künzl.