Blog

« Назад

Ž 63 - Pane, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe

Ž 63 - Pane, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe

Delím sa o reflexiu podľa textu, ktorý sme dostali na rozjímanie. Samozrejme trvala dlhšie- ale každý si môže odpovedať slobodne sám za seba.

Mám len jedného Boha. TY  si môj Boh. Tento žalm sa modlievame v liturgii hodín v ranných chválach ako prvý  v prvú nedeľu a na väčšie sviatky.

Už od úsvitu....nie vždy sa prebudím zdravo osviežaná spánkom. Niekedy práve nad ránom príde obava z nadchádzajúceho dňa.

Žalm je výzvou k pevnejšiemu kontaktu s mojim Bohom.

NAOZAJ prahne moja duša po Bohu? Je ON na prvom mieste?

Niekedy sa bojím stretnutia vo večnosti. Veľmi lipnem na živote.

Celý život Ťa chcem velebiť......

Ale môj život už nebude dlhý...prichádza strach, že čo som prepásla, už nenahradím. Modlím sa veľa a úprimne.Za iných.

No za seba? Niekedy mám akoby obavy vinúť sa k Nemu. Cítim sa nehodná. Avšak odpoveď nachádzam u márnotratného syna v Ježišovom podobenstve u Lukáša....

Ty si mi pomáhal....Nuž, skutočne mi Boh veľa pomáhal a to je veľké povzbudenie veriť Mu. Pomáhal pri štúdiu, v práci, pri jej strate, v prenasledovaní , chorobách a iných ťažkých veciach.

A preto mám dôvod, Pane, VINÚŤ sa k Tebe. Napriek všetkému, čo mám- či sú to materiálne veci alebo priatelia, vzťahy- Len TY  SI SKUTOČNE

môj a ja Ti patrím. Zasvätila som sa Ti , najprv krstom  , potom ostatnými sviatosťami a sľubmi evanjeliových rád.

Bez Teba som ako púšť bez vody.

Pane, odním mi môj strach - lebo Ty jediný to vieš a môžeš. Amen