« Назад

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal

Koľkokrát sa ja sama nachádzam na púšti. Opustená. Osamelá. Nie je nablízku nikto, kto by mi mohol pomôcť. Alebo kto by mi aspoň chcel pomôcť. Diabol útočí na miesta, ktoré si nedokážem ustrážiť. On veľmi dobre vie, ktoré miesta to sú. Žiaľ. Ale čo robím, aby som sa dokázala brániť proti jeho útokom?

 

Nie, nedokážem sa brániť tak ako Ježiš. Diabol ponúka niečo, čo mu nepatrí. Dávno mu to nepatrí. Ale napriek tomu, prijmem jeho ponuku. Je to predsa pre mňa ľahšia cesta. Netrápiť sa. Je to pre mňa výhodnejšie. Nestojí ma to veľa a veď je mi potom super. Lenže tento pocit tzv. spokojnosti a úspechu trvá príliš krátko.

Bože, Ty mi ponúkaš viac. Ty mi chceš dať trvalú radosť a pokoj. Nie len niečo, čo na chvíľku splní svoj účel, a potom to pre mňa stráca zmysel. Ty mi dávaš svojho Ducha, ktorý ma posilňuje. Je pre mňa niekedy ťažké počúvať Tvoj hlas a plniť Tvoju vôľu. Ale Tvoj Duch mi dáva istotu. To, čo chceš Ty, je správne. Nemám dôvod sa báť, keď som v Tvojom náručí. Nech ma sklame ktokoľvek, nech sa trápim pre čokoľvek, nech sa cítim akokoľvek unavená, zničená a opustená... Ty si stále so mnou. Ty si pri mne. Ty mi pomáhaš. A vtedy má svet zmysel.

„Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“

Комментарии