« Назад

Generálna audiencia s osobitným zastúpením Slovenska

Generálna audiencia s osobitným zastúpením Slovenska

Vatikán 16. septembra - Dnešnou katechézou v rámci generálnej audiencie Svätý Otec ukončil cyklus katechéz na tému manželstva a rodiny, ktoré boli prípravou na veľké cirkevné podujatia zamerané na rodinu. V tejto súvislosti pápež František povedal: „Sme na prahu pekných a náročných udalostí, ktoré sú priamo spojené s touto veľkou témou: Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii a Synoda biskupov v Ríme. Obe majú svetový význam, ktorý korešponduje s univerzálnym rozmerom kresťanstva, ale aj s univerzálnym dosahom tejto základnej a nenahraditeľnej ľudskej komunity, ktorou je práve rodina.“
Na Námestí sv. Petra bola v dnešnú stredu prítomná 230-členná skupina účastníkov Púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Zo Slovenska prišli aj veriaci z  farností Čemerné a Spišská Belá a z Bratislavy-Petržalky skupina pútnikov zo Spojenej školy sv. Rodiny. Im patrili nasledujúce slová Svätého Otca:
„S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne účastníkov Desiatej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedených pánom biskupom Františkom Rábekom. Bratia a sestry, včera Slovensko oslávilo sviatok svojej hlavnej patrónky – Sedembolestnej Panny Márie. Ježiš ju dal za Matku každému z nás. Ona nech vám pomáha byť stále jeho vernými učeníkmi. Všetkých vás zo srdca žehnám.“
K Desiatej púti Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR sa dnes pripojili aj delegácie troch ministerstiev. Delegáciu Ministerstva vnútra SR viedol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a medzi jej siedmimi členmi bol aj prezident Policajného zboru SR gen. Tibor Gašpar. V delegácii Ministerstva obrany SR, vedenej ministrom Martinom Glváčom, boli okrem iných Richard Vašečka, poslanec NRSR, a riaditeľ Vojenského spravodajstva plk. Ľubomír Skuhra.
Delegáciu Ministerstva spravodlivosti SR viedol minister Tomáš Borec, prítomný bol aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Milan Ivan. S pápežom Františkom sa dnes stretol aj minister životného prostredia Peter Žiga, ako účastník rezortného stretnutia ministrov životného prostredia členských krajín Európskej únie, konaného v Ríme.
Katechézu dnešnej generálnej audiencie uviedlo biblické čítanie z Listu sv. Pavla Galaťanom (4,4-7): «Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.»
Svätý Otec v dnešnej 27. a poslednej úvahe o rodine nazval manželský zväzok, rodinu muža a ženy, „generatívnou gramatikou, zlatým uzlom“, s poukazom na múdrosť Božieho stvorenia, a poukázal na jej kľúčovú úlohu v dnešnej spoločnosti:
„Práve rodina je na počiatku, v základoch svetovej kultúry, ktorá nás chráni; chráni nás od mnohých, mnohých útokov, mnohých deštrukcií, od mnohých kolonizácií, ako je kolonizácia peňazí alebo kolonizácia ideológií, ktoré veľmi ohrozujú svet. Rodina je základom pre to, aby sme sa obránili.“
(Plné znenie katechézy bude doplnené.)
V súvislosti s nadchádzajúcou 10. apoštolskou cestou pápež František poprosil veriacich, aby ho sprevádzali modlitbou:
„Budúcu sobotu odchádzam na apoštolskú cestu na Kubu a do Spojených štátov amerických. Je to misia, na ktorú sa pripravujem s veľkou nádejou. Hlavným dôvodom cesty je 8. svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať vo Filadelfii. Navštívim aj hlavné sídlo OSN, v súvislosti so 70. výročím tejto inštitúcie. Už teraz s láskou pozdravujem kubánsky národ a ľud Spojených štátov, ktoré sa pod vedením svojich pastierov pripravujú duchovne. Prosím všetkých, aby ma sprevádzali modlitbou, prosiac o svetlo a silu Ducha Svätého a o príhovor Panny Márie, patrónky Kuby ako Virgen de la Caridad del Cobre a Nepoškvrnenej Panny Márie, patrónky Spojených štátov amerických.“
Celkom na záver audiencie Svätý Otec ešte spomenul, že budúcu sobotu bude v stredotalianskom meste San Miniato v regióne Toskánsko blahorečený Pius Alberto z Corony, diecézny biskup a zakladateľ Rehole sestier dominikánok Svätého Ducha. „Bol horlivým vodcom a múdrym učiteľom jemu zvereného ľudu. Jeho príklad a jeho príhovor nech pomáhajú Cirkvi kráčať v duchu evanjelia, prinášajúc ovocie dobrých skutkov“ - dodal  Svätý Otec. -jk-
zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Комментарии