« Назад

Pápež zaželal zamestnancom Vatikánu: V rodine zakúsiť radosť z milosrdenstva

Pápež zaželal zamestnancom Vatikánu: V rodine zakúsiť radosť z milosrdenstva

Vatikán 21. decembra – Dnešný deň vo Vatikáne patril tradičným predvianočným stretnutiam Svätého Otca s osobami pracujúcimi vo Vatikáne. Po tom, ako sa dopoludnia stretol s členmi Rímskej kúrie, napoludnie v Aule Pavla VI. pozdravil aj ostatných zamestnancov Vatikánu s rodinami.
Svoj príhovor sústredil na tri oblasti: najprv poďakoval všetkým zamestnancom Vatikánu za ich službu, osobitne však tým, čo po mnohé roky každý deň v skrytosti vykonávajú rovnakú činnosť.
Následne pápež poprosil o odpustenie za škandály, ktoré sa odohrali vo Vatikáhttp://sk.radiovaticana.va/ne. Vyslovil tiež želanie, aby postojom zamestnancov v tejto súvislosti bola modlitba za ľudí zainteresovaných do škandálov, „aby ten, kto pochybil, sa pobadal a znovu dokázal nájsť správnu cestu“.
Najväčšiu časť príhovoru venoval Svätý Otec povzbudeniu zamestnancov k pestovaniu dobrého manželského a rodinného života. Prítomných vyzval venovať čas svojim deťom, hrať sa s nimi. Ako povedal, manželstvo je ako rastlina:
„Nie je ako skriňa, ktorú položíme do izby a stačí, aby sme ju občas oprášili. Rastlina je živá, treba sa o ňu starať každý deň: sledovať ako sa jej darí, dodať jej vodu a tak ďalej. Manželstvo je živá skutočnosť: život manželského páru sa nesmie nikdy považovať za samozrejmý, v nijakej fáze cesty rodiny. Pamätajme na to, že tým najvzácnejším darom pre deti nie sú veci, ale láska rodičov. A nemyslím len na lásku rodičov k deťom, ale práve na vzájomnú lásku medzi rodičmi, čiže na manželský vzťah. Toto prospieva vám a aj vašim deťom! Nezanedbávajte rodinu!“
Pápež František povzbudil zamestnancov, aby sa v každodenných vzťahoch zamerali na milosrdenstvo a tiež aby pamätali zvlášť na starých rodičov. Opäť zopakoval svoju radu, aby sa v rodinách po hádke neukončil deň bez vzájomného uzmierenia.
Ešte pred udelením svojho apoštolského požehnania vyslovil svoj vinš: „Toto by som vám chcel zapriať: aby ste zakúsili radosť z milosrdenstva, začínajúc od vašej rodiny“. -zk-

zdroj:

Комментарии