« Назад

"Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Každý z vás je dôležitý." (Kráľovná Pokoja, Medžugorie)

V prvých týždňoch po zjaveniach v Medžugorí všetci ľudia pozorne počúvali Každé slovko Panny Márie. Vtedy takmer dva mesiace po prvých zjaveniach Panna Mária povedala: "Satan má svoj plán na zničenie tejto farnosti. Drahé deti, prosím všetkých farníkov, aby sa postili o chlebe a vode počas troch dní a modlili sa ruženec, aby zvíťazili nad satanom." A všetci ako jeden človek urobili, čo Panna Mária žiadala. Počas troch dní jedným srdcom všetci držali pôst a modlili sa, aby Panna Mária rozmliaždila hlavu Hada.

Na druhý deň sv. Panna povedala: "Drahé deti, ďakujem vám za vaše modlitby a za váš pôst, lebo satanov plán padol a dosiahli sme víťazstvo!"

Nepovedala: "Dosiahla som víťazstvo", ale "dosiahli sme víťazstvo". Potrebovala všetkých tých sedliakov z Medžugorskej farnosti, aby zvíťazila nad satanom. Bolo to veľmi veľké nebezpečenstvo, lebo keby bol vtedy satan uspel so svojím plánom, nebolo by Medžugoria, nebolo by tých prúdov požehnania, ktoré tečú na našu zem už 30. rokov. Bez Medžugoria by nebolo bývalo zachránené celé množstvo životov. Koľko rodín by nebolo zjednotených a koľko mladých by bolo spáchalo samovraždu! Pozrime sa na dobro, ktoré prinieslo Medžugorie nám samým. Vtedy sa 500 osôb z dediny postilo, aby premohlo satana a Boh mohol Medžugorie ponúknuť svetu a milióny pútnikov tam prišlo nabrať sily. Hľa, aký je dosah kladnej odpovede toho človeka, čo povie "áno" pôstu a modlitbe!


V r. 1992 povedala Panna Mária vizionárke Ivanke: "Drahé deti, žiadam vás zvíťaziť nad satanom".

Avšak kto som ja, aby som zvíťazila nad satanom? Ona chce odo mňa, aby som zvíťazila nad satanom?

Áno, ja som Božie dieťa a ona ma potrebuje, každého z nás bez výnimky.

Hovorí nám: "Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Každý z vás je dôležitý." V tom istom posolstve Ivanke nám Panna Mária dáva aj zbrane, ako premôcť satana: "Zbraňami, ako premôcť satana, sú pôst a modlitba. Modlite sa za pokoj, lebo satan chce zničiť aj tú trochu pokoja, čo máte."


V apríli 1992, keď začali padať bomby v okolí Medžugoria a v celej Bosne a Hercegovine bolo všade vidieť mŕtvych a spúšť zničených obydlí. A práve vtedy prvé posolstvo, čo nasledovalo po týchto bombardovaniach, bolo:

"Drahé deti, jedine modlitbou a pôstom možno zastaviť vojnu. Satan sa v týchto pohnutých dňoch usiluje zviesť čo možno najviac duší, preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha. On vás bude ochraňovať, ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou sa máte vydať." Panna Mária to už povedala ešte pred vojnou, ale bolo to treba zopakovať.

(Sestra Emmanuela - Pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené, pokračovanie na budúce)

obrázok: http://www.hrkarmel.com/Sveci/kraljica_mira.jpg

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Som vďačná za tieto príspevky, lebo približujú starostlivosť našej Nebeskej mamičky o nás.
Отправлено в 16.07.12 9:01.
Prichádzame, Matka drahá, zo všetkých strán celej zeme.
Svoje žiale, vrelé túžby, odhodlane Ti nesieme.

Ochraňuj nás, potešuj nás,
svoje ruky polož na nás,
ku Synovi stále veď nás,
Matka drahá, chráň všetkých nás!
Отправлено в 16.07.12 9:58 в ответ на Anna Václavová.
Отправлено в 16.07.12 12:20 в ответ на Eva Vráblová.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Друзья

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Martin Lojek
Anna Lojeková
Robert Krett
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
июня 19
Daniel Ruščák оставил(а) комментарий к записи Bohu vďaka!... в дневник Eva Vráblová .
12:22
октября 21
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?, в дневник.
15:19
мая 4
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Deti - ako plod manželskej lásky, в дневник.
11:53
апреля 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Súcitíme, в дневник.
12:13
апреля 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Priatelia sú hviezdy na nebi, в дневник.
17:39
апреля 10
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Milujem, milujem svoj život, в дневник.
17:22
апреля 8
Eva Vráblová добавил(а) новую запись, Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších..., в дневник.
16:42
Подписаться на деятельность Eva Vráblová. (Открывает новое окно)