« Назад

Chudobný

Chudobný

Očakávame Dieťa krásne, voňavé, novonarodené... A v jasličkách nás čaká Chudobný. Mašťaľ, seno, dych zvierat. A práve to je Jeho najväčším darom. Chudoba, ktorou nás obohacuje. Dáva nám to, čo skutočne potrebujeme. Lebo len jedno je naozaj potrebné.

Očakávame Toho, ktorý má prísť.
Boh. Bábätko. Krásne, očarujúce...
Možno nepríde v takej podobe, v akej Ho očakávame.

Ježiš sa narodil ukrižovaný.
Jasličky a kríž majú k sebe veľmi blízko..
V oboch je prejavená najväčšia chudoba Boha,
ktorý sa stal chudobným kvôli nám.

Chudoba Novonarodeného, chudoba Ukrižovaného.
Stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili.

Pripraviť Mu miesto.

Pripravme cestu (srdcia), aby mohol prísť.

Čaká len na to.

Už dnes.

 

 

Vianoce sú najväčšími sviatkami paradoxov. 
Od počiatku ľudstva sa človek dennodenne snaží byť Bohom,

ale v jeden deň v dejinách sa Boh skutočne stal človekom.

Napriek tomu, že pominuteľní bohovia tohto sveta rodia svojich potomkov na prvotriednych klinikách,

nekonečný a absolútny Boh priviedol na svet svojho Syna v maštali.

(M. Kašparu)
 

Комментарии