Vloženie dokumentu do obsahu

Hromadné nahrávanie súborov

Profilový obrázok farnosti

Pridelenie admin oprávnení

Rýchla editácia obsahu

Vytvorenie fotogalérie

Editácia farnosti

Pridanie/zmena pozadia v hlavičke farnosti