Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Muž: neha a statočnosť

Muž: neha a statočnosť

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu *
a obdivoval jeho chrám. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
(Ž 27,1. 4. 13-14)

Tieto slová dokážu veľmi pohýnať mužským srdcom. V žalme 27 sa spomína statočnosť, ochrana, boj, vyslobodenie, víťazstvo. Úžasné veci zo sveta mužov. No je tu taktiež spomenutá neha a túžba zostávať v Božej prítomnosti. Neha a Božia láska v mužovi z nášho prostredia môžu pripadať ako niečo zženstilé, ale pravdou je, že aj muž to nevyhnutne potrebuje.

Pred rokmi ma oslovilo svedetvo Peťa Streža na stretku slovenskej komunity v Londýne. Hovoril o tom, ako prežívanie Božej lásky v ňom, ako mužovi, vyvoláva vášeň. Čím viac Božej lásky zažíva, o to viac je v jeho živote vášeň a nadšenie pre robenie vecí. Peťo, vďaka za svedectvo :) Petrová skúsenosť sa mi viackrát osvedčila a takto to zažívajú mnohí Boží mužovia.

Potrebujeme zažívať Božiu nehu, Otcovu lásku. V jeho láske nachádzame bezpečie, náš tajný úkryt, v ktorom čerpáme silu, a z ktorého vystupujeme do svojich životných výziev a Bojov. Richard Rohr v jednej publikácii píše, že v živote muža musia byť dve cesty. Tou prvou je cesta učeníka Jána, ktorá je plná nehy, Ježišovej lásky, citlivosti, akoby nalepením sa na jeho hruď. Druhou cestou je cesta Jána krstiteľa. Je to cesta zápasov, tvrdého životného štýlu, zvopretie sa a neochvejná bojovnosť.

Preto, aby sme boli statočnými bojovníkmi, potrebujeme najskôr zažiť lásku, nehu a prežiť to, že sme milovanými synmi. Čím viac nehy budeme okusovať z Otcovej prítomnosti, o to silnejšia bude naša vášeň a vytrvalosť v našich bojoch. Tento Boží princíp popisujú aj psychológovia: Čím viac lásky a uznania zažívame v rannom detstve od svojich rodičov, o to viac je silnejšie naše sebavedomie.

Úloha na dnes
Popros v modlitbe nebeského Otca, že potrebuješ citeľne zažiť jeho lásku, aby si zažil jeho prítomnosť novým spôsobom a to na úrovni emócií (srdca). Som si si istý, že vypočuje svojho syna, pretože Ježiš nám to sľúbil:
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (Lk 11, 11-13)