« Späť

Rozhodnúť sa ako Mária - ženský Advent 1

Rozhodnúť sa ako Mária - ženský Advent 1

Byť pripravený na všetko. Kresťania dobre vieme, že sme na ceste k večnosti.

Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13, 12-14).

Potrebujeme dostať do podvedomia, že bez Márie by nebol Advent. Jej ÁNO predchádzalo jej odovzdanie sa pre budovanie Božieho diela v plnosti, čoho sme  súčasťou všetci, obzvlášť my ženy, ktoré vo svojej podstate pokračujeme prinášaním daru života v našich deťoch, bratoch a sestrách Pána Ježiša a prijatím zásady Panny Márie, ktorá v hlbokej pokore, obeti, v láske a v odovzdanosti prijala spásonosný zámer porodiť Spasiteľa sveta.

Ak chceme, aby sa Kristus narodil v našom živote, musíme odmietnuť všetko, čo sa nezhoduje s poznanou Božou vôľou, musíme sa pre neho rozhodnúť, tak ako to urobila Panna Mária. Musíme plne pochopiť, precítiť,  že on má zmysel pre náš život, byť presvedčení o tom, že môže všetky naše dni urobiť zmysluplnejšími, radostnejšími čoho sme podľa vzoru Panny Márie nositeľkami hlavne my ženy so zmyslom pre obetavú, zodpovednú, jemnú, nežnú lásky plnú odovzdanosť. 
Adventom sa začína radostná starostlivosť o skvalitnenie nášho života. Túžime po tom, aby Ježiš Kristus, zrodený z Panny Márie,  čoraz väčšmi rástol v našom srdci. Už sa nechceme vrátiť do minulosti. Radosť a vďačnosť voči Panne Márii  z narodenia Ježiša  Krista je väčšia ako spomienky na hriechy minulosti. Prežime Adventné obdobie tak, aby sme sa na konci adventného obdobia mohli tešiť z dvoch slávností: z historického narodenia Ježiša Krista a z jeho narodenia v živote Našej Nebeskej Matky, Panny Márie a v našom živote. Keď  chceme, aby sa Kristus zmocnil nášho života musíme  zanechať skutky tmy a obliecť sa do výzbroje svetla. 


Autor: Anna Václavová

Predchádzajúci

Najnovšie zamyslenia pre ženy

Hľadajme s Máriou, čo je stratené

Adventné zamyslenie 10 – 2. adventný týždeň, 6.12.

Pokorná a vďačná Mária

Adventné zamyslenie 11 – 2. adventný týždeň, 7.12.

Údiv Márie

Adventné zamyslenie 9 – 2. adventný týždeň, 5.12.

Múdrosť Panny Márie

Adventné zamyslenia – ženy, 1. adventný týždeň, 1.12.

Zázrak v živote Márie

Adventné zamyslenie - ženy - 1. adventný týždeň 02.12.
Tichý boj Márie

Tichý boj Márie

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy,...

Čas pokánia Panny Márie

Adventné zamyslenie 8 – 2. adventná nedeľa, 4.12.

Horiace srdce Márie

Adventné zamyslenie 13 – 2. adventný týždeň, 9.12.
Cesta k svätosti Panny Márie

Cesta k svätosti Panny Márie

Adventné zamyslenie - ženy 1. adventný týždeň, 30.11.

Cieľ života Márie

Adventné zamyslenie 20 – 3. adventný týždeň, 16.12.

Starostlivá Mária

Adventné zamyslenie 16 – 3. adventný týždeň, 12.12.

Vyvolená Mária

Adventné zamyslenie 19 – 3. adventný týždeň, 15.12.

Sláva Panny Márie

Adventné zamyslenie 22 – 4. adventná nedeľa, 18.12.

Odpoveď Panny Márie

Adventné zamyslenie 24 – 4. adventný týždeň, 20.12.

Jas jedinečnej svätosti Panny Márie

Adventné zamyslenie 23 – 4. adventný týždeň, 19.12.

Blahodarné pôsobenie Panny Márie

Adventné zamyslenie 18 – 3. adventný týždeň, 14.12.

Naša učiteľka Panna Mária

Adventné zamyslenie 25 – 4. adventný týždeň, 21.12

Údiv a prekvapenie Panny Márie

Adventné zamyslenie 26 – 4. adventný týždeň, 22.12.

Radosť Panny Márie z narodenia Jána Krstiteľa

Adventné zamyslenie 22 23.12
Podstata pravdy Márie

Podstata pravdy Márie

Adventné zamyslenie 3. adventný týždeň, 13.12
Ukazujem 1 - 20 z 28 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 2