Položky so značkou pokoj .

Ženský advent: utorok: Princezná pokoja

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných...
Čítaj ďalej o Ženský advent: utorok: Princezná pokoja »
Ukazujem 1 výsledok.