Vybraný webový obsah už neexistuje.
« Späť

Živý Betlehem

Živý Betlehem

Autentický spôsob, ako deťom aj dospelým priblížiť atmosféru jasličiek a chladnej noci, v ktorej sa narodil náš Spasiteľ.

ŽIVÝ BETLEHEM

Pokyny vo formáte pdf obsahujú aj tabuľku pre služby a fotografie zo živého betlehema z Levoče TU

Počas vianočných sviatkov mnohé spoločenstvá pripravujú rôzne vianočné akadémie alebo jasličkové pobožnosti. Ich cieľom je pripomenúť si narodenie nášho Spasiteľa.

Snáď najautentickejším znázornením tejto udalosti je „živý betlehem“. V ňom jeho predstavitelia (ale aj diváci) majú možnosť naživo prežiť atmosféru jaslí a chladnej noci, v ktorej sa malý Ježiško narodil.

Možno to mnohí z vás nevedia, ale za pôvodcu betlehemskej tradície sa považuje sv. František z Assisi, ktorý postavil prvý betlehem v roku 1223 v talianskom Greccio. Jasličky a betlehemy ako symbol Vianoc sa neskôr rozšírili v Španielsku, južnom Nemecku a v ďalších častiach Európy. Táto tradícia sa rýchlo rozšírila najmä po roku 1600.

Ak sa pohrávate s myšlienkou pripraviť Živý Betlehem aj vo vašej farnosti, v nasledujúcich riadkoch vám ponúkneme niekoľko rád ako na to. Betlehem môžete pripraviť ako maličkú komornú akciu na farskom dvore, alebo ako podujatie na námestí pre celú farnosť. Naozaj závisí iba od vašich možností a vkusu. Sami uvidíte, že toto podujatie má obrovské čaro.

Nezabudnite na:

 • MIESTO – dôležité je vybrať miesto, kde Živý Betlehem zrealizujete. Vhodné sú farské či kláštorné dvory, ale aj ulice alebo námestia. Závisí od toho, v akom veľkom meradle chcete Betlehem pripraviť a samozrejme od spolupráce so samosprávou a správcom farnosti.
 • PARTNEROV – veľmi dobré je, keď do príprav pozvete aj nejakých partnerov – či už mesto, obec, farský úrad, rehoľu vo vašom meste a pod. Každý totiž môže prispieť niečím iným. Farský úrad vám môže poskytnúť priestory, mesto vám pomôže s propagáciou, technické služby mesta vám môžu zabezpečiť postavenie Betlehema či iné technické záležitosti. A vaše babičky z kostola prispejú napríklad domácimi koláčmi enlightened
 • FINANCIE – pripravte si predbežný rozpočet akcie. Na prípravu Živého Betlehema netreba veľa peňazí, ale nezabudnite napríklad na prípravu plagátov, zaplatenie cestovného účinkujúcim, pokrytie nákladov na technika – zvukára či prípravu kostýmov a občerstvenia. To všetko sú veci, ktoré sú potrebné, ale pri dobrej vôli sa dajú zabezpečiť aj bezplatne. Je potrebné si to však zistiť dopredu a na základe toho vypočítať, koľko peňazí budete potrebovať.
 • PROPAGÁCIU – na spropagovanie takejto akcie stačí keď vo vašej, prípadne aj okolitých farnostiach, vylepíte pár plagátov a poprosíte kňaza, aby to vyhlásil počas sviatkov v oznamoch v kostole. A ak to zavesíte ako pozvánku na facebooku, tak to už určite nikto neodolá smiley.
 • PROGRAM – Aký program počas živého betlehema pripravíte, závisí len od vás. Môžete nacvičiť krátku scénku, tanček, pantomímu či tieňové divadlo. Pozvať môžete tiež nejaký ľudový súbor či hudobnú skupinu, ktorá spestrí váš program koledami. A ak máte vo vašom meste či obci umeleckú školu, jej žiaci budú mať určite vo svojom repertoári pripravený nejaký vianočný program. S pozývaním však začnite čim skôr, aby sa vám nestalo, že vám vaši potencionálni hostia utečú počas Betlehema niekde na lyžovačku či návštevu k starej mame smiley. Príklad programu nájdete na konci dokumentu.
 • PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE – je veľmi dôležité vytvoriť tím ľudí, ktorí budú zodpovední za celú aktivitu. Ak máte chuť do práce, stačí, ak na začiatku bude hoci aj dvaja, alebo traja. Potom si však spoločne sadnite a spíšte si všetkých mladých ľudí vo vašom spoločenstve (prípadne farnosti), ktorých môžete osloviť, aby vám pomohli s prípravami a realizáciou Betlehema.
  • Zodpovedná osoba – veľmi dobré je, keď je aspoň jedna zodpovedná osoba, ktorá má prehľad o celom programe a na ktorú sa môžu ľudia obrátiť v prípade nejasností či problémov. Zodpovedná osoba dbá o to, aby program prebiehal podľa časového plánu a zabezpečuje náhradníkov, ak náhodou niekto vypadne.
  • Postavy do betlehema (minimálne Jozef a Mária, ak sa dá, tak aj traja králi a anjeli). V prípade priaznivého počasia (a ak nájdete ochotných rodičov) môžete v betleheme mať aj bábätko, ktoré bude predstavovať Ježiška. Najjednoduchšie však bude použiť bábiku alebo sošku. V decembri býva poriadna zima a v kostýmoch nevydržíte stáť dlhšie ako pol hodiny, preto vytvorte viac skupín, ktoré sa budú v betleheme striedať.
   Tip: Pripravte si tabuľku, do ktorej si vpíšete časový harmonogram s konkrétnymi menami a kontaktmi „hercov“. Ak by niekto náhodou vypadol, dokážete pohotovo reagovať. Vzor tabuľky nájdete na konci dokumentu.
  • Moderátor – keď v rámci Živého Betlehema naplánujete aj nejaký program, je dobré, aby bola jedna osoba, ktorá ho bude uvádzať.
  • Občerstvenie – pre účinkujúcich, ale aj návštevníkov Živého Betlehema je vhodné pripraviť jednoduché občerstvenie. Teplý čaj je priam nevyhnutnosťou. Ak sa vám podarí osloviť mamičky alebo babičky, ktoré pre vás upečú nejaké vianočné koláče, bude to určite príjemné spestrenie. Ak je občerstvenie vonku, zabezpečte službu, ktorá sa pri ňom bude striedať.
  • Technici – určite sa vám zídu technicky zdatní chlapi, ktorí vám pomôžu pripraviť areál, postaviť Betlehem a ktorí nezabudnú na to, že po zotmení je potrebné areál osvetliť. Nezabudnite na zvukára, ktorý bude atmosféru spríjemňovať koledami a ozvučovať program.
  • Zvieratká enlightened – sú dôležitou súčasťou Živého Betlehema. Ideálnym sprievodcom v Betleheme je somárik alebo poník, na ktorých sa môžu deti počas programu povoziť. Ak sa vám ich nepodarí zohnať, úplne postačia malé ovečky, zajačiky či sliepky, ktoré sú taktiež príjemným spestrením a nájdu sa v každom gazdovstve. Nezabudnite však na to, že je potrebné pre ne pripraviť vhodné prostredie (ohrady, slama a pod.). K tomu je ideálne osloviť priamo majiteľov daných zvierat, alebo miestne družstvo.
 • ZDVORILOSŤ – nezabudnite sa na záver poďakovať sponzorom a všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní podujatia. Radi vás podporia aj nabudúce, ak uvidia, že si ceníte ich pomoc.
 • MODLITBU – nezabudnite prípravu a realizáciu programu sprevádzať modlitbou. Veď „ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127,1).

 

PROGRAM ŽIVÉHO BETLEHEMA (príklad)

14.00 – 15.00
Dychová hudba
Vianočný príbeh
Koledníci

15.00 – 16.00
Príhovor
Vianočné piesne – detský spevokol
Vianočná súťaž pre deti
Scénický tanec

16.00 – 17.00
Koledy
Detský folklórny súbor

17.00 – 18.00
Súťaž pre deti
Vianočné piesne – mládežnícky spevokol
Ukončenie programu

O svoje skúsenosti s prípravou živého betlehema sa podelilo spoločenstvo Pavol z Levoče, kde je táto akcia už mnohoročnou tradíciou. Ďakujeme!

Ďalej