Metodické materiály

« Späť

Rok viery so ZKSM

Rok viery so ZKSM

Všetky námety na stretká vytvorené v rámci Roku viery 2013 na jednom mieste. Vyberte sa na cestu viery pomocou týchto 18 výborných námetov pre skupinky!

 

Nádej  Svet nás valcuje negatívnymi správami. Čomu sa rozhodneš veriť: svetu alebo Bohu, ktorý je Bohom nádeje?

Hrdinovia viery 11. kapitola Listu Hebrejom sa tiež nazýva biblickou sieňou slávy. Obsahuje mená veľkých hrdinov viery, z ktorých si môžeme brať príklad. Spoločne skúmajte, aká bola ich životná cesta a aké prekážky na nej museli prekonať.

Abrahám - Otec viery  Ako by si zareagoval, keby ti Boh povedal, aby si odišiel s celou rodinou na miesto, ktoré ti ukáže? Veril by si mu, keby ti sľúbil niečo, čo sa vymyká ľudskému rozumu? A čo keby od teba žiadal to najcennejšie, čo máš? Abrahám na všetky Božie požiadavky a sľuby povedal "áno", preto ho právom považujeme za Otca viery.

Boh povoláva aj teba! Bol vrahom, utiekol, aby sa skryl, zajakával sa, mal nízke sebavedomie a vyše 80 rokov, a Boh predsa povolal a použil na veľké veci. Vieš, o kom je reč? Áno, o Mojžišovi. Akokoľvek nehodný sa cítiš, Boh povoláva ja teba!

Mária - vzor viery v ťažkostiach Niekedy si myslíme, že ak žijeme podľa Božej vôle, všetko pôjde ako po masle. V skutočnosti to tak nebýva. Mária bola matkou Božieho syna, ale jej životná cesta nebola prechádzkou ružovým sadom. Spoločne odhaľte jej tajomstvo, ako zvládať situácie, ktoré sa nevyvíjajú podľa našich predstáv.

Novodobí hrdinovia viery Hrdinovia viery nežili iba v biblických časoch, ale sú okolo nás: niektorých pozná celá Cirkev, o svätosti iných vie iba Pán Boh. Títo ľudia, ktorí svoj život prežili v úzkom spojení s Kristom, sú pre nás vzorom a povzbudením. Hľadajte spolu, čím vás môžu osloviť životy niektorých svätcov 20. storočia.

Ako moja viera môže rásť Viera nie je ako "svaly z prášku"; jej rast si vyžaduje čas a správny pokrm. Chceš mať nefalšované duchovné svaly? Vyskúšaj toto stretko o viere!

Ako čítať Božie slovo 1 Chcel by si si čítať Bibliu, ale nevieš nájsť ten správny spôsob? Chceš vedieť, ako efektívne čítať Božie slovo, aby sa v tebe uchytilo, začalo rásť a prinieslo úrodu? Vyskúšaj so skupinkou toto stretko a nájdeš jednoduchý návod ako na to.

Ako čítať Božie slovo 2 Nauč svoju skupinku, ako prakticky aplikovať to, čo si prečítate v Biblii!

Keď sa zdá, že Boh spí  Vydaj sa s učeníkmi na dobrodružnú plavbu a zistíš, že Ježiš tvoju loďku nikdy nenechá klesnúť na dno!

Krok viery  Čo ťa viac láka: ostať sedieť v bezepčí loďky, alebo vykročiť na vodu za Ježišom?

Pane, verím, pomôž mojej nevere Koľkokrát máme chuť zvolať: "Pane, verím, pomôž mojej nevere." Ak máme pochybnosti, znamená to, že sme zlými kresťanmi? Ako sa vyrovnať s pochybnosťami? Pusťte sa so skupinkou do tejto odvážnej témy!

Viera činná skrze lásku  Povedz mi, čo ješ, a ja ti poviem kto si. Určite ste sa už stretli s týmto a podobnými výrokmi. Na základe toho, čo robíme navonok, môžu ostatní usúdiť, akí sme vo vnútri. A čo naša viera? Ako sa prejavuje navonok? Nie je to azda iba moja súkromná záležitosť? Jednoznačnú odpoveď nájdeme v Liste apoštola Jakuba, ktorý hovorí: "Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru" (Jak 3,18)? Viera, ktorú navonok nevidno, je mŕtva!

Modlitba s vierou Očakávaš, že Boh odpovie na tvoje modlitby? Veríš, že sa môže stať zázrak na základe tvojej prosby?

Ako žiť vo svete, a nebyť zo sveta  Necháš sa strhnúť prúdom, alebo budeš plávať proti nemu?

Pevní vo viere Občas je nám zaťažko stáť pevne vo viere. Vplyv okolia sa nám zdá silnejší ako naša viera. Počas tohto stretka spolu objavíte 3 výzvy, ktoré vám pomôžu vytrvať a obstáť!

Nehanbím sa za svoju vieru  Dokážeš spolu s apoštolom Pavlom povedať: "Ja sa za evanjelium nehanbím"?. Odkiaľ pramení odvaha vyznávať vieru? Aj tento raz odpoveď nájdeme v Božom slove.

Ako môžem svedčiť o svojej viere Niekedy si myslíme, že svedčiť o viere je zložité. Na tomto stretku spolu zistíte, že je to celkom jednoduché. Aj ty máš príbeh, ktorým môžeš osloviť iných!