« Späť

Rok milosrdenstva a SDM mládeže v Krakove

Rok milosrdenstva a SDM mládeže v Krakove

Pre nás všetkých- slovenský preklad krížovej cesty na SDM v Krakove v spojení so skutkami milosrdenstva. Hodnotný dar tohto milostivého roku.

 

 

http://www.svetovednimladeze.sk/documents/6705382/13766099/STOPY+SDM_Kri%CC%81z%CC%8Cova%CC%81%20cesta.pdf/b2818ede-8f12-43e3-b1e9-da3ca410a06e

Ďalej

Celý profil
Cesta, Pravda, Život

Anna patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Majda
S. Františka Čačková OSF
Pali Koneval
Zuzana Vandáková
Stanislav Košč
Mária Künzl
Mária-Irma Danieliszová
október 16
Anna Högerová komentoval príspevok od autora Martin Majda, blog +. Vďaka otec Martin. Takéto svedectvá dávajú silu..., v Martin Majda.
18:54
október 13
Anna Högerová napísal nový príspevok, blog Rok milosrdenstva a SDM mládeže v Krakove.
12:58
august 9
Anna Högerováaktualizovaný blog, Sv. Edita Steinová a my..
13:44
Anna Högerováaktualizovaný blog, Sv. Edita Steinová a my..
13:44
Anna Högerová napísal nový príspevok, blog Sv. Edita Steinová a my..
13:43
júl 10
Anna Högerováaktualizovaný blog, Aj ty môžeš vytvoriť obraz "Ježišu, dôverujem ti!".
20:34
Anna Högerová napísal nový príspevok, blog Aj ty môžeš vytvoriť obraz "Ježišu, dôverujem ti!".
20:33
jún 20
21:21
máj 13
Anna Högerová napísal nový príspevok, blog Zázrak druhých Turíc..
11:58
marec 29
Anna Högerová komentoval príspevok od autora Anna Högerová, blog Dozrel do neba, ďalší mučeník pre vieru v Krista. ....
16:09
Odoberať aktivity Anna Högerová. (Otvorí sa v novom okne)