Aktuálne úlohy

Aktuálna úloha:

 

 • Birmovanci majú stretnutia vo svojej skupine podľa dohody s animátormi.
  (Kedy a kde je nasledujúce stretnutie, nájdeš v menu Skupiny.)
   
 • Birmovanci majú povinnosť plniť stále úlohy.  (pozri nižšie)
   

 


 

 

Staršie úlohy:

 

 • Účasť na adorácii počas celodennej farskej poklony - ohlásiť sa svojmu animátorovi.
  [oznámene v nedeľných oznamoch 26.8.2018]
 • (ďalšie pozri tu)
Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.