Aktuálne úlohy

Aktuálna úloha:

 

 • V nedeľu 27.1.2019 bude pri sv. omšiach spoločná katechéza pre birmovancov.
   
 • K stálym úlohám (pozri nižšie) pribudla 1 nová:
  • Pri sv. omši birmovanci vždy zaujmú miesto v prednej časti kostola (byť viditeľný).
 • Výber birmovného rodiča; vypracovanie referátu.
  Viac v sekcii Birmovný rodič.
   
 • Splnené/nesplnené úlohy nájdeš na stráne  Plnenie úloh  (v menu Zoznamy).
   
 • Tí, ktorí neodovzdali v stanovenom termíne prácu o výbere nebeského patróna a birmovného mena, si vyrobili svojou nedôslednosťou ďalšiu povinnosť: vypracovať referát na vybranú tému: pozri stránku Práce (v menu Úlohy).
  (Ak by niekto nestíhal odovzdať prácu do konca roka a bude potrebné znova upozorňovať, bude musieť písať referáty dva.)
   
 • Birmovanci majú stretnutia vo svojej skupine podľa dohody s animátormi.
  (Kedy a kde je nasledujúce stretnutie, nájdeš v menu Skupiny.)
  Upozornenie:
  Každé vynechané stretnutie musí birmovanec nahradiť podľa dohody animátorom alebo s kňazom.
  Ak birmovanec svoju neúčasť na stretnutí vopred neoznámil a neospravedlnil, musí okrem náhrady vypracovať aj referát na niektorú tému z birmovaneckých prác (pozri Práce).
   
 • Birmovanci majú povinnosť plniť stále úlohy.  (pozri nižšie)
   
 • Birmovanci, ktorým nastane problém s viacerými neospravedlnenými absenciami a nesplnenými úlohami, sa sami vylučujú z prípravy.

 


 

 

Staršie úlohy:

 

 • V nedeľu 20.1.2019 bola pri sv. omšiach spoločná katechéza pre birmovancov.
   
 • Výber nebeského patróna a birmovného mena; vypracovanie referátu.
  Viac v sekcii Birmovné meno.
   
 • Účasť na adorácii počas celodennej farskej poklony - ohlásiť sa svojmu animátorovi.
  [oznámene v nedeľných oznamoch 26.8.2018]
 • (ďalšie pozri tu)
Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.