Aktuálne úlohy

Aktuálna úloha:

 

 • Birmovanci budú mať stretnutia vo svojej skupine podľa dohody s animátormi.
   
 • Birmovanci majú povinnosť plniť stále úlohy, aj počas prázdnin.  (pozri nižšie)

 


 

 

Staršie úlohy:

 • Zopakovať si základné náboženské vedomosti  (obsah pozri nižšie)
  [zverejnené 5.5.2018; oznámené v nedeľných oznamoch 6.5.2018]
 • Vykonať vstupnú skúšku  (pozri nizšie)  
  Termín:  do konca mája 2018
  [zverejnené 14.5.2018; informačný mail zaslaný 14.5.2018]
 • Vyplnenú prihlášku na prípravku k sviatosti birmovania odovzdať čím skôr, najlepšie do 17.6.2018.
  [predvyplnené tlačivá boli rozdané na stretnutí v nedeľu 3.6.2018; neprevzaté tlačivá sú na fare]
 • Zaradenie do skupín a zahájenie II. fázy prípravy bude v piatok 22. júna 2018 po sv. omši o 18:30 vo farskom kostole.
  (Zaradení budú tí, ktorí absolvovali vstupnú skúšku a odovzdali vyplnenú prihlášku.)

Vstupná skúška

Prostredníctvom formulára si vyber termín skúšky a prihlás sa.

Výber termínu a prihlásenie

(Ak je termín voľný, príde Ti potvrdzujúca správa. Ak je termín obsadený, príde Ti správa, aby si si vybral iný.)

(Môžeš sa prihlásiť na viac termínov, potvrdí sa ti prvý voľný.)

 

Môžeš tiež navrhnúť iný termín, ktorý by ti vyhovoval.

Návrh termínu

 

Vstupné skúšky by sme mali absolvovať do konca mesiaca mája.

Platí:

- kto prv príde, ten prv melie

- je výhodné absolvovať skúšku čím skôr

- čím neskôr, tým bude skúška náročnejšia (máš viac času na prípravu)

 

Priebeh a obsah skúšky:

Skúška sa bude konať ústnym pohovorom. Počas cca 10 min. by si mal presvedčiť kňaza, že základné vedomosti z náboženstva Ti nie sú neznáme.

Treba si so sebou vziať Zápisník kandidáta.

Pri skúške sa zohľadnia bonusy, ktoré si získal(a) a tvoja doterajšia snaha.

Ak skúšku na prvý raz nezvládneš, budeš mať možnosť vybrať si opravný termín.

Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.