Birmovné meno

Tvoj nebeský patrón a birmovné meno

 

Pri krste každý z nás dostal okrem krstného mena aj svojho nebeského patróna, orodovníka, pomocníka. Vybrali nám ho naši rodičia.

Pri birmovke si my sami máme vybrať jedného takéhoto ochrancu, priateľa spomedzi svätých, teda tých ľudí, ktorí žili krásnym, príkladným životom tu na zemi a zomreli v priateľstve s Bohom a ich život bol natoľko príkladný, že Cirkev ich vyhlásila za svätých. Sú pre nás vzorom.

Podľa tohoto svätého, ktorého si vyberieš, by si mal mať aj svoje birmovné meno. Týmto menom ťa osloví biskup alebo jeho zástupca, keď ti bude udeľovať sviatosť birmovania.

 

Úloha:

Vyber si nového nebeského patróna, vyhľadaj o ňom nejaké údaje (literatúra, internet, rozhovor s rodičmi, priateľmi, so staršími ľuďmi...).

Napíš (na list formátu A4 alebo A5) pár viet o tomto svojom patrónovi, ktorého si si vybral/a.

Uveď v tejto svojej práci:

  • meno svätca, ktorého si si vybral/a za svojho birmovného patróna,
  • prečo si si ho vybral/a,
  • v čom by si ho/ju chcel/a nasledovať,
  • ako bude znieť tvoje nové birmovné meno.

 

Termín odovzdania práce