Aktuálne úlohy

Pokyny pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania.

 

  • Záujemcovia, ktorí odovzdali prihlášku, boli vpísaní do zoznamu kandidátov - pozri na stránke Zoznamy/Kandidáti.
  • Ručitelia sú uvedení na stráne Zoznamy/Ručitelia.
  • Záujemcom, ktorí odovzdali prihlášku, bol odoslaný mail na adresu uvedenú v prihláške. Na tento mail je potrebné odpovedať. 
  • Ak ti takýto mail nedošiel, mohla nastať niekde chyba, možno si uviedol nesprávnu adresu. V tom prípade napíš mail na adresu papradno@fara.sk .
  • Každému záujemcovi sa za určité činnosti pripisujú body - pozri stránku Bodovanie.

 

Pozor! Pre prístup na tieto stránky treba v registrácii použiť rovnakú adresu, aká bola uvedená v prihláške.
(Zoznamy a bodovanie sa zobrazuje len tým, ktorí sú prihlásení v komunite Birmovanci. Záujemcom s neoverenou emailovou adresou bolo členstvo odobraté, treba požiadať znova.)

 


 

TOP

Jedinečná príležitosť pre mladých vyjadriť svoj názor

V októbri 2018 sa uskutoční biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Biskupi z celého sveta buduú spoločne hovoriť o aktuálnych otázkach mladých.

Ak spĺňaš vekovú kategóriu, zapoj sa aj ty, nájdi si 15 minút a vyplň tento dotazník. Možno pomôžeš sebe aj iným.

Ak si už dotazník vyplnil/a alebo ho vyplníš, napíš o tom krátku správu mailom na našu farskú adresu, pričom uveď, ktorá otázka ťa najviac zaujala...

Pozor!  Len do konca novembra!
Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

  • každodenná modlitba,
  • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
  • mesačná svätá spoveď,
  • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.