Aktuálne úlohy

 

Aktuálna úloha:

 • Počas Pôstneho obdobia sa zúčastniť aspoň raz na pobožnosti krížovej cesty (v ľubovoľnom termíne).
 • Vykonať si sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami tak, aby bola splnená požiadavka mesačnej spovede.
  (Nie je nutné ísť na spoločnú spoveď. Tí, ktorí sa spovedali vo februári, môžu požiadať o sv. spoveď aj po spoločnej spovedi.)

 

Staršia úloha, ktorú - žiaľ - ešte niektorí nesplnili:

 • Každý záujemca sa príležitostne osobne stretne s kňazom a prinesie mu na kontrolu Zápisník kandidáta.  
  T: do konca januára 2018!
   
 • Každý ručiteľ sa príležitostne osobne stretne s kňazom a poinformuje ho o príprave svojho zverenca. 
  T: do konca januára 2018!

 


 

 

Pokyny pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania.

 

 • Záujemcovia, ktorí odovzdali prihlášku, boli vpísaní do zoznamu kandidátov - pozri na stránke Zoznamy/Kandidáti.
 • Ručitelia sú uvedení na stráne Zoznamy/Ručitelia.
 • Záujemcom, ktorí odovzdali prihlášku, bol odoslaný mail na adresu uvedenú v prihláške. Na tento mail je potrebné odpovedať. 
 • Ak ti takýto mail nedošiel, mohla nastať niekde chyba, možno si uviedol nesprávnu adresu. V tom prípade napíš mail na adresu papradno@fara.sk .
 • Každému záujemcovi sa za určité činnosti pripisujú body - pozri stránku Bodovanie.

 

Pozor! Pre prístup na tieto stránky treba v registrácii použiť rovnakú adresu, aká bola uvedená v prihláške.
(Zoznamy a bodovanie sa zobrazuje len tým, ktorí sú prihlásení v komunite Birmovanci. Záujemcom s neoverenou emailovou adresou bolo členstvo odobraté, treba požiadať znova.)

 


 

TOP

Jedinečná príležitosť pre mladých vyjadriť svoj názor

V októbri 2018 sa uskutoční biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Biskupi z celého sveta buduú spoločne hovoriť o aktuálnych otázkach mladých.

Ak spĺňaš vekovú kategóriu, zapoj sa aj ty, nájdi si 15 minút a vyplň tento dotazník. Možno pomôžeš sebe aj iným.

Ak si už dotazník vyplnil/a alebo ho vyplníš, napíš o tom krátku správu mailom na našu farskú adresu, pričom uveď, ktorá otázka ťa najviac zaujala...

Pozor!  Len do konca novembra decembra !
Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.