Aktuálne úlohy

 

Aktuálna úloha:

 • Zopakovať si základné náboženské vedomosti  (obsah pozri nižšie)
  [zverejnené 5.5.2018; oznámené v nedeľných oznamoch 6.5.2018]
 • Vykonať vstupnú skúšku  (pozri nizšie)  
  Termín:  do konca mája 2018
  [zverejnené 14.5.2018; informačný mail zaslaný 14.5.2018]

 

 


 

Pokyny pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania.

 

 • Záujemcovia, ktorí odovzdali prihlášku, boli vpísaní do zoznamu kandidátov - pozri na stránke Zoznamy/Kandidáti.
 • Ručitelia sú uvedení na stráne Zoznamy/Ručitelia.
 • Záujemcom, ktorí odovzdali prihlášku, bol odoslaný mail na adresu uvedenú v prihláške. Na tento mail je potrebné odpovedať. 
 • Ak ti takýto mail nedošiel, mohla nastať niekde chyba, možno si uviedol nesprávnu adresu. V tom prípade napíš mail na adresu papradno@fara.sk .
 • Každému záujemcovi sa za určité činnosti pripisujú body - pozri stránku Bodovanie.

 

Pozor! Pre prístup na tieto stránky treba v registrácii použiť rovnakú adresu, aká bola uvedená v prihláške.
(Zoznamy a bodovanie sa zobrazuje len tým, ktorí sú prihlásení v komunite Birmovanci. Záujemcom s neoverenou emailovou adresou bolo členstvo odobraté, treba požiadať znova.)

 


 

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

 • každodenná modlitba,
 • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
 • mesačná svätá spoveď,
 • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.

 

Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Základné vedomosti

Základné náboženské vedomosti

 

 

 • Šesť hlavných právd

 • Hlavné prikázanie

 • Desatoro Božích prikázaní

 • Pätoro cirkevných prikázaní (aktuálne znenie! pozri nižšie)

 • Sedem sviatostí

 

 • Katolícky pozdrav

 • Znamenie kríža a prežehnanie sa (prečo používame znak kríža, ako sa správne prežehnávame)

 • Modlitba Pána

 • Zdravas´, Mária

 • Sláva Otcu

 • Apoštolské vyznanie viery

 

 • Akého si náboženstva?

 • Čo je Cirkev?

 • Ako sa volá cirkev, do ktorej patríš? Odkedy do nej patríš?

 • Kto je neviditeľnou hlavou Cirkvi?

 • Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? Ako sa volá?

 • Do ktorej farnosti patríš?

 • Kto je patrónom našej farnosti?

 • Do ktorej diecézy patrí naša farnosť?

 • Ako sa volá náš diecézny biskup?

 

 • Kto je Boh?

 • Kto je Ježiš Kristus?

 • Kto je otcom a kto matkou Pána Ježiša?

 • Prečo sa stal Syn Boží človekom?

 • Čo učil Pán Ježiš?

 

 • Načo nám Pán Boh dal Desatoro?

 • Čo žiada Pán Boh v jednotlivých prikázaniach Desatora (čo v prvom, v druhom ...)?

 

 • Na čo ustanovil Pán Ježiš sviatosti?

 • Ktoré sviatosti si už prijal?

 • Čo sa stáva s človekom, ktorý prijíma krst?

 • Ktoré hriechy sa odpúšťajú pri krste?

 • Ako sa správne krstí?

 • Čo je Eucharistia (Oltárna sviatosť)?

 • Kedy nemôžeme prijať Eucharistiu?

 • Ako často sme povinní zúčastniť sa na sv. omši?

 • Na ktoré časti (4) sa delí sv. omša? Čo patrí do týchto jednotlivých častí?

 • Čo sa stane pri sv. omši pri premenení?

 • Čo je hriech?

 • Čo je svedomie?

 • Čo je spytovanie svedomia?

 • Čo je ľútosť?

 • Kto môže odpúšťať hriechy?

 • Kedy nám Pán Boh odpustí hriechy (čo musíme urobiť)?

 • Ako často sme povinní sa vyspovedať?

 

 • Ktorý je najväčší sviatok kresťanov? Prečo?

 • Čo je Sväté písmo?

 • Ako sa delí Sväté písmo?

 • O čom sa píše v evanjeliách?

 • Čo je modlitba?

 

 • Akú mimoriadnu udalosť sme prežívali v našej farnosti v roku 2010?
  Čo nám pripomína túto mimoriadnu udalosť?

 

 

Doplňujúce otázky:

- odpovede ľudu pri sv. omši:
Pán s vami...,
Zmiluj sa nad nami Pane...,
Počuli sme...,
Modlite sa bratia a sestry...,
Hore srdcia...,
Hľa tajomstvo viery,
Hľa Baránok...
atď.

- texty, ktoré recitujeme spoločne pri sv. omši:
Vyznávam...,
Sláva Bohu na výsostiach...,
Verím...,
Svätý...,
Baránok Boží...

- otázky z hodín náboženstva

 

 


 

 

Pomôcky:

Kde hľadať odpovede?

 • v katechizme (napr. Môj vreckový katechizmus)

 • v modlitbovej knižke (napr. Modlitebník pre mladých)

 • v zošitoch z náboženstva

 • na internete 

 • spýtať sa katechétu na hodinách náboženstva

 • spýtať sa svojho ručiteľa

 • spýtať sa kňaza

 • ...

 


 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.