Správy

« Späť

8 nových spoločenstiev od Pôstu 2018

Doteraz sme v Piešťanoch otvárali nové formačné spoločenstvá vždy len po troch rokoch. No tento rok, vďaka viacerým vyformovaným dobrovoľníkom, z ktorých sa stali obetaví animátori, sme mohli už aj po 1 roku, otvoriť ďalších nových 8 spoločenstiev. Od pôstu v nich začalo svoju formáciu 88 ľudí:

-         2 spoločenstvá pre stredoškolákov – Discover,

-         1 spoločenstvo pre vysokoškolákov – Magis,

-         3 snúbenecko-mladomanželské spoločenstvá, ktoré vznikli počas uplynulého roka zo služby "cieľovo-služobných" spoločenstiev CVX, zameraných na službu pre snúbencov a novomanželov, a ktoré teraz začínajú 3 - ročné formačné putovanie v rámci CVX, s osobitným názvom: „The communities of the new generation“, nakoľko sami laickí animátori budú animovať nové spoločenstvá v ignaciánskej spiritualite, bez priamej závislosti na kňazovi,

-         2 spoločenstvá, ktoré vznikli zo "služobno-cieľového" spoločenstva CVX s názvom: "Evenjelizácia a služba hľadajúcim", taktiež začínajú nové formačné putovanie ako "The communities of the new generation".

--------------------------

V roku 2011 vzniklo v Piešťanoch 7 prvých spoločenstiev CVX so 103 členmi, ktorí vstúpili do 3 – ročnej duchovnej formácie v ignaciánskej spiritualite.

O tri roky neskôr, v roku 2014  to bolo 16 nových spoločenstiev s 240 členmi.

O ďalšie 3 roky, v roku 2017, teda vlani, to bolo 13 nových spoločenstiev so 160 členmi. 

Od Pôstu 2018 vzniklo 8 spoločenstiev s 88 členmi.