« Späť

Boh, ktorý sa zaobíde bez ohňostroja

Boh, ktorý sa zaobíde bez ohňostroja

A je to tu... posledný deň roka plný prianí... To my ľudia sme ho tak rozdelili... a dali sme mu mierku číslo 365 A Boh? Myslím, že sa usmieva a túži.. Keby sa vedel modliť ako naše babičky, tak poprosí sám seba aby sa nám nič nestalo, keď budeme o pol noci vítať nový čas streľbou ohňostrojov a petárd.... (ale to už žartujem). Nejde mu o ohňostroje... ale o nás... A tak vám spolu s Ním prajem... asi toto

 

 

Nový rok2013...."

takto si to o niekoľko hodín  začneme písaťdo dochádzok na pracovisko,

či dovýkazov,alebo len tak za okraj zošitov,

či„pripomieničkov“kde si značíme,

čo máme stihnúť v ten ktorý deň....

 

Aha,správne 

„stihnúť“.

Mnohí znássa pýtajú,čo„stihli“ vuplynulých365 – tich dňoch

a čo by chceli „stihnúť“ v tých nasledujúcich...

 

V hudobných hitparádach tomu hovoria:

REKAPITULÁCIA, 

a ja si s pokojným svedomím prepožičiam toto slovo

apsoň na dnešný deň.

 

No skôr ako začnem  písať svoj osobný  zoznam

„podarených“ i tých „nepodarených“ skutočností,

ktoré som nalepila do knihy života,

podelím sa s vami o  niekoľko skúseností:

 

Tento rok:

....som pochopila,že priateľstvo je dar,ktorý musia chrániť dvaja.

Overuje sa včase skúšok a potrebuje svetlo slobody.

 

....som sa naučila,  že  najdôležitejšie  veci nie  sú tie,

ktoré  vidíme  voľným okom,ale  skutky,a  slová,

ktorými  sme  sa zapísali do  sŕdc  iných.

 

....som počúvala životné  príbehy druhých  a  zistila som,

 že  práve  oni,robia moje srdce  jemnejším,pozornejším, zraniteľnejším.

Práve  takéto  stretnutia  s  bolesťou  ale  i smalými víťazstvami,

mi pomohli  dotýkať  sa pravdy...

 

...som prestala fňukať a  naučila som  sa,že  nie sú veci,

ktoré neviem  urobiť,ale  sú  veci do ktorých  sa bojím  pustiť.

Ak som  zvíťazila sama nad sebou,po  čase  prišlo  požehnanie....

 

....som  sa  presvedčila,že  nie sú  veci,ktoré  môžu  robiť iba vyvolení.  

A  že  nemusím  všetko robiť dokonalo...

Vždy  je tu možnosť  stále  sa učiť niečo nové...a  zdokonaľovať  to.

 

....som si istá,že Ten, 

ktorý  je  Začiatkom a  Koncom,  

Alfou a Omegou, 

dnešný  deň  nevníma  ako niečo  výnimočné, 

čo treba oslavovať ohňostrojmi.

V  dnešný  deň  pozerá do našich sŕdc  

a túži, aby  sme z nich vyložili  náklad uplynulých  dní.

Je pripravený,

aby nás mohol obdarovať   tým,

čo potrebujeme na  ďalšiu cestu života...

 

 

A tak vám vyprosujem,

...odvahu  vyhodiť  zo  srdca  a spomienok  všetko  staré,  nepotrebné,  zranené  

a  mŕtve...  všetko,  čo  vám bráni usmievať sa....

 

...statočnosť,aby ste  skutočne  odovzdali Bohu svoje predstavy,  plány,

 predsavzatia.......

 

...ochotu  prijať do  svojho  srdca Božie  dary: lásku,  radosť,  pokoj,  vieru,  nádej...

 

...pokoru,ktorá vás  naučí ďakovať  za všetkých  ľudí,

s  ktorými  trávite  svoj život a bojovať  o  priateľstvo...

 

....istotu,že  Boh  je  s vami  aj  v  tej najväčšej  tme  a  samote

 v ľudsky  rozdelenom  čase,  teda ďalších  365 dní  Nového  Roka

 

Milí moji, 

vykročme do Nového Roku 2013 

s  novým SRDCOM,

pripraveným urobiť aj náročné rozhodnutia,

 s  OTVORENÝMI OČAMI,  

ktoré chcú pomáhať biednym a  slabým 

a s NOVÝM  JAZYKOM,  

ktorý bude rozumieť aj tvrdosti našich blížnych....

 

VEĎ BOH SA   STAL ČLOVEKOM,

ABY NÁM   DAROVAL   ŽIVOT    V   PLNOSTI  

A  POŽEHNAL  NAŠU  ZEM.