« Späť

Upenlivá prosba Jána Pavla II. k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Upenlivá prosba Jána Pavla II. k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Upenlivá prosba Jána Pavla II. k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

 

Ó Matka ľudí a národov, Ty, ktorá matersky zakúšaš všetky boje medzi Dobrom a zlom, medzi Svetlom a temnotou, ktoré otriasajú súčasný svet! Prijmi naše volanie, cez ktoré, akoby pohýňaní Duchom Svätým, sa obraciame priamo k Tvojmu Srdcu; a objím, láskou Matky a Služobnice, tento Náš svet ľudí, ktorý ti zverujeme a, ktorý ti zasväcujeme, plní obáv o osud, pozemský a večný, ľudí a národov!

 

Pred Tebou, Matka Kristova; pred Tvojím Nepoškvrneným Srdcom; túžim dnes, spolu s celou Cirkvou, pripojiť sa k nášmu Spasiteľovi, vo Svojom zasvätení sa svetu a ľuďom, ktoré, iba vo Svojom Srdci, má moc obsiahnuť odpustenie a zabezpečiť nápravu. Pomôž nám poraziť hrozbu zla!

 

Od hladu a od vojny, osloboď nás! Od hriechov proti životu človeka od okamihu počatia, osloboď nás! Od nenávisti a od ubíjania dôstojnosti Božích detí, osloboď nás! Od každej formy nespravodlivosti v živote spoločenskom, národnom a medzinárodnom, osloboď nás! Od ľahkovážneho šliapania po Božích Prikázaniach, osloboď nás! Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás, osloboď nás!

 

Prijmi, ó Matka Kristova, toto volanie, ktoré zahŕňa utrpenie jednotlivých spoločností! Nech sa opäť zjaví, v dejinách sveta, nekonečná moc Milosrdnej Lásky, ktorá nech zastaví zlo a nech premení svedomia! V Tvojom Nepoškvrnenom Srdci, nech sa odhalí, pre všetkých, svetlo nádeje! Amen.

 

https://www.lalucedimaria.it/consacrazione-cuore-immacolato-maria/

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cIePLx-u6WE